Sigrids vei 2
1397 NESØYA

Sigrids vei 2, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sigrids vei 2, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 1906 i 0220
  • Grunnkrins: 104 VENDLA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Sigrids vei

Sigrids vei er ein veg i Asker kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sigrids vei 1 1397 NESØYA 59.8725, 10.5390 40 / 441
Sigrids vei 2 1397 NESØYA 59.8722, 10.5390 40 / 1906
Sigrids vei 4 1397 NESØYA 59.8720, 10.5386 40 / 436
Sigrids vei 5 1397 NESØYA 59.8724, 10.5386 40 / 1892
Sigrids vei 7 1397 NESØYA 59.8721, 10.5376 40 / 1897

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken