Veg6027 7
6360 ÅFARNES

Veg6027 7, 6360 ÅFARNES er ei adresse i Rauma.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Veg6027 7, 6360 ÅFARNES:

  • Postnummer: 6360 ÅFARNES
  • Gards-/bruksnummer: 159 / 1 i 1539 Rauma
  • Grunnkrins: 204 SANDNES
  • Valkrins: 4 Åfarnes
  • Kyrkjesogn: 8050106 Eid og Holm
  • Tettstad:

Veg6027

Veg6027 er ein veg i Rauma kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Veg6027 1 6360 ÅFARNES 62.6614, 7.5065 159 / 1
Veg6027 2 6360 ÅFARNES 62.6604, 7.5063 159 / 3
Veg6027 3 6360 ÅFARNES 62.6616, 7.5069 159 / 1
Veg6027 5 6360 ÅFARNES 62.6617, 7.5072 159 / 1
Veg6027 7 6360 ÅFARNES 62.6619, 7.5076 159 / 1
Veg6027 9 6360 ÅFARNES 62.6621, 7.5079 159 / 1
Veg6027 11 6360 ÅFARNES 62.6623, 7.5081 159 / 1
Veg6027 12 6360 ÅFARNES 62.6625, 7.5097 159 / 1
Veg6027 13 6360 ÅFARNES 62.6628, 7.5093 159 / 1
Veg6027 14 6360 ÅFARNES 62.6626, 7.5103 159 / 1
Veg6027 15 6360 ÅFARNES 62.6629, 7.5100 159 / 1
Veg6027 16 6360 ÅFARNES 62.6627, 7.5111 159 / 1
Veg6027 17 6360 ÅFARNES 62.6630, 7.5109 159 / 1
Veg6027 18 6360 ÅFARNES 62.6628, 7.5118 159 / 1
Veg6027 19 6360 ÅFARNES 62.6631, 7.5115 159 / 1
Veg6027 20 6360 ÅFARNES 62.6630, 7.5125 159 / 1
Veg6027 21 6360 ÅFARNES 62.6632, 7.5122 159 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken