Vanningsveien 14B
1339 VØYENENGA

Vanningsveien 14B, 1339 VØYENENGA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vanningsveien 14B, 1339 VØYENENGA:

  • Postnummer: 1339 VØYENENGA
  • Gards-/bruksnummer: 63 / 297 i 0219
  • Grunnkrins: 2010 KIRKERUD-SOLLIHØGDA
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Vanningsveien

Vanningsveien er ein veg i Bærum kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vanningsveien 3 1339 VØYENENGA 59.9127, 10.4698 63 / 204
Vanningsveien 4 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4700 63 / 84
Vanningsveien 6 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4700 63 / 84
Vanningsveien 8 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4699 63 / 84
Vanningsveien 10 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4697 63 / 84
Vanningsveien 12 1339 VØYENENGA 59.9123, 10.4697 63 / 84
Vanningsveien 14A 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4692 63 / 297
Vanningsveien 14B 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4693 63 / 297
Vanningsveien 14C 1339 VØYENENGA 59.9122, 10.4694 63 / 297
Vanningsveien 14D 1339 VØYENENGA 59.9123, 10.4693 63 / 297
Vanningsveien 16 1339 VØYENENGA 59.9124, 10.4691 63 / 298
Vanningsveien 18 1339 VØYENENGA 59.9124, 10.4681 63 / 207
Vanningsveien 20 1339 VØYENENGA 59.9126, 10.4687 63 / 206
Vanningsveien 22 1339 VØYENENGA 59.9126, 10.4692 63 / 205
Vanningsveien 24 1339 VØYENENGA 59.9127, 10.4692 63 / 303

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken