Kiprå 9B
4319 SANDNES

Kiprå 9B, 4319 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kiprå 9B, 4319 SANDNES:

  • Postnummer: 4319 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 2281 i 1102
  • Grunnkrins: 304 STANGELAND 3
  • Valkrins: 9 STANGELAND
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Kiprå

Kiprå er ein veg i Sandnes kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kiprå 1 4319 SANDNES 58.8492, 5.7212 62 / 2101
Kiprå 2 4319 SANDNES 58.8494, 5.7216 62 / 2129
Kiprå 3A 4319 SANDNES 58.8491, 5.7213 62 / 2102
Kiprå 3B 4319 SANDNES 58.8491, 5.7210 62 / 2103
Kiprå 5A 4319 SANDNES 58.8489, 5.7215 62 / 2099
Kiprå 5B 4319 SANDNES 58.8489, 5.7212 62 / 2105
Kiprå 5C 4319 SANDNES 58.8488, 5.7209 62 / 2104
Kiprå 7 4319 SANDNES 58.8486, 5.7218 62 / 26
Kiprå 8 4319 SANDNES 58.8488, 5.7224 62 / 719
Kiprå 9 4319 SANDNES 58.8485, 5.7217 62 / 770
Kiprå 9B 4319 SANDNES 58.8484, 5.7219 62 / 2281
Kiprå 11 4319 SANDNES 58.8481, 5.7215 62 / 1460
Kiprå 11B 4319 SANDNES 58.8483, 5.7216 62 / 2280
Kiprå 12 4319 SANDNES 58.8482, 5.7227 62 / 717
Kiprå 13 4319 SANDNES 58.8482, 5.7219 62 / 720
Kiprå 14 4319 SANDNES 58.8481, 5.7229 62 / 716
Kiprå 15 4319 SANDNES 58.8479, 5.7221 62 / 721
Kiprå 16 4319 SANDNES 58.8479, 5.7231 62 / 715
Kiprå 18 4319 SANDNES 58.8477, 5.7232 62 / 709

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken