Rindahagen 64
4321 SANDNES

Rindahagen 64, 4321 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rindahagen 64, 4321 SANDNES:

  • Postnummer: 4321 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 46 / 753 i 1102
  • Grunnkrins: 501 SKJÆVELAND
  • Valkrins: 5 GANDDAL
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad:

Rindahagen

Rindahagen er ein veg i Sandnes kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 92.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rindahagen 1 4321 SANDNES 58.8299, 5.7065 46 / 817
Rindahagen 3 4321 SANDNES 58.8294, 5.7062 46 / 753
Rindahagen 5 4321 SANDNES 58.8291, 5.7061 46 / 753
Rindahagen 60 4321 SANDNES 58.8293, 5.7073 46 / 753
Rindahagen 62 4321 SANDNES 58.8293, 5.7071 46 / 753
Rindahagen 64 4321 SANDNES 58.8293, 5.7070 46 / 753
Rindahagen 66 4321 SANDNES 58.8293, 5.7068 46 / 753
Rindahagen 78 4321 SANDNES 58.8291, 5.7078 46 / 753
Rindahagen 80 4321 SANDNES 58.8291, 5.7076 46 / 753
Rindahagen 82 4321 SANDNES 58.8291, 5.7075 46 / 753
Rindahagen 84 4321 SANDNES 58.8290, 5.7072 46 / 753
Rindahagen 86 4321 SANDNES 58.8290, 5.7071 46 / 753
Rindahagen 88 4321 SANDNES 58.8290, 5.7069 46 / 753
Rindahagen 90 4321 SANDNES 58.8290, 5.7068 46 / 753
Rindahagen 92 4321 SANDNES 58.8290, 5.7067 46 / 753

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken