Visterveien 33B
1719 GREÅKER

Visterveien 33B, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Visterveien 33B, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2074 / 481 i 0105
  • Grunnkrins: 2406 MOA
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Visterveien

Visterveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Visterveien 4 1719 GREÅKER 59.2703, 11.0263 2073 / 205
Visterveien 6 1719 GREÅKER 59.2704, 11.0262 2073 / 184
Visterveien 6B 1719 GREÅKER 59.2707, 11.0260 2073 / 162
Visterveien 8 1719 GREÅKER 59.2709, 11.0259 2073 / 157
Visterveien 8B 1719 GREÅKER 59.2710, 11.0257 2073 / 168
Visterveien 10 1719 GREÅKER 59.2713, 11.0256 2074 / 365
Visterveien 12 1719 GREÅKER 59.2716, 11.0253 2074 / 238
Visterveien 14 1719 GREÅKER 59.2717, 11.0251 2074 / 81
Visterveien 15 1719 GREÅKER 59.2707, 11.0248 2073 / 214
Visterveien 16 1719 GREÅKER 59.2720, 11.0250 2074 / 131
Visterveien 17 1719 GREÅKER 59.2711, 11.0248 2074 / 13
Visterveien 19 1719 GREÅKER 59.2713, 11.0247 2074 / 36
Visterveien 21 1719 GREÅKER 59.2716, 11.0247 2074 / 76
Visterveien 23 1719 GREÅKER 59.2718, 11.0245 2074 / 79
Visterveien 24 1719 GREÅKER 59.2729, 11.0244 2074 / 459
Visterveien 25 1719 GREÅKER 59.2720, 11.0244 2074 / 82
Visterveien 27A 1719 GREÅKER 59.2721, 11.0243 2074 / 80
Visterveien 27B 1719 GREÅKER 59.2722, 11.0243 2074 / 491
Visterveien 29 1719 GREÅKER 59.2724, 11.0242 2074 / 77
Visterveien 31 1719 GREÅKER 59.2727, 11.0241 2074 / 118
Visterveien 33A 1719 GREÅKER 59.2730, 11.0240 2074 / 481
Visterveien 33B 1719 GREÅKER 59.2728, 11.0239 2074 / 481
Visterveien 35 1719 GREÅKER 59.2731, 11.0239 2074 / 482

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken