Smørvegen 210
2330 VALLSET

Smørvegen 210, 2330 VALLSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Smørvegen 210, 2330 VALLSET:

  • Postnummer: 2330 VALLSET
  • Gards-/bruksnummer: 405 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 512 SKOGEN
  • Valkrins: 9 VALLSET
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

Smørvegen

Smørvegen er ein veg i Stange kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 210 til 951.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Smørvegen 210 2330 VALLSET 60.6815, 11.4710 405 / 1
Smørvegen 431 2330 VALLSET 60.6642, 11.4843 405 / 1
Smørvegen 661 2330 VALLSET 60.6484, 11.5065 405 / 1
Smørvegen 741 2330 VALLSET 60.6446, 11.5176 405 / 1
Smørvegen 927 2330 VALLSET 60.6445, 11.5415 405 / 1
Smørvegen 951 2330 VALLSET 60.6431, 11.5462 405 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken