Hovsbruveien 18A
4325 SANDNES

Hovsbruveien 18A, 4325 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hovsbruveien 18A, 4325 SANDNES:

  • Postnummer: 4325 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 195 i 1102
  • Grunnkrins: 604 AUSTRÅTT 2
  • Valkrins: 13 AUSTRÅTT
  • Kyrkjesogn: 6080301 Høyland
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Hovsbruveien

Hovsbruveien er ein veg i Sandnes kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hovsbruveien 1 4325 SANDNES 58.8331, 5.7406 44 / 205
Hovsbruveien 3 4325 SANDNES 58.8332, 1,000.0000 44 / 22
Hovsbruveien 4 4325 SANDNES 58.8330, 5.7409 44 / 23
Hovsbruveien 5 4325 SANDNES 58.8331, 5.7401 44 / 12
Hovsbruveien 6 4325 SANDNES 58.8329, 5.7407 44 / 29
Hovsbruveien 7A 4325 SANDNES 58.8329, 5.7397 44 / 196
Hovsbruveien 7B 4325 SANDNES 58.8330, 5.7397 44 / 196
Hovsbruveien 8 4325 SANDNES 58.8328, 5.7409 44 / 215
Hovsbruveien 9 4325 SANDNES 58.8331, 5.7395 44 / 170
Hovsbruveien 10 4325 SANDNES 58.8326, 5.7407 44 / 312
Hovsbruveien 11 4325 SANDNES 58.8333, 5.7399 44 / 56
Hovsbruveien 12 4325 SANDNES 58.8328, 5.7404 44 / 36
Hovsbruveien 14 4325 SANDNES 58.8327, 5.7401 44 / 15
Hovsbruveien 14A 4325 SANDNES 58.8325, 5.7403 44 / 198
Hovsbruveien 15 4325 SANDNES 58.8335, 5.7394 44 / 57
Hovsbruveien 16 4325 SANDNES 58.8325, 5.7404 44 / 197
Hovsbruveien 17 4325 SANDNES 58.8334, 5.7408 44 / 14
Hovsbruveien 18A 4325 SANDNES 58.8328, 5.7398 44 / 195
Hovsbruveien 18B 4325 SANDNES 58.8328, 5.7398 44 / 195
Hovsbruveien 19 4325 SANDNES 58.8334, 5.7403 44 / 41

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken