Gamle skulevegen 12
4355 KVERNALAND

Gamle skulevegen 12, 4355 KVERNALAND er ei adresse i Time.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle skulevegen 12, 4355 KVERNALAND:

  • Postnummer: 4355 KVERNALAND
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 890 i 1121 Time
  • Grunnkrins: 405 FRØYLAND AUST
  • Valkrins: 6 FRØYLAND
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad:
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken