Øksnevarden 25
4352 KLEPPE

Øksnevarden 25, 4352 KLEPPE er ei adresse i Klepp.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øksnevarden 25, 4352 KLEPPE:

  • Postnummer: 4352 KLEPPE
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 79 i 1120 Klepp
  • Grunnkrins: 201 MELAND
  • Valkrins: 1 KLEPPE
  • Kyrkjesogn: 6030801 Klepp
  • Tettstad:

Øksnevarden

Øksnevarden er ein veg i Klepp kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 37.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øksnevarden 1 4352 KLEPPE 58.8030, 5.6770 7 / 28
Øksnevarden 3 4352 KLEPPE 58.8030, 5.6765 7 / 36
Øksnevarden 5 4352 KLEPPE 58.8027, 5.6767 7 / 27
Øksnevarden 7 4352 KLEPPE 58.8029, 5.6763 7 / 71
Øksnevarden 9 4352 KLEPPE 58.8030, 5.6760 7 / 40
Øksnevarden 17 4352 KLEPPE 58.8019, 5.6751 7 / 48
Øksnevarden 19 4352 KLEPPE 58.8026, 5.6762 7 / 38
Øksnevarden 25 4352 KLEPPE 58.8024, 5.6761 7 / 79
Øksnevarden 27 4352 KLEPPE 58.8021, 5.6759 7 / 80
Øksnevarden 29 4352 KLEPPE 58.8018, 5.6756 7 / 46
Øksnevarden 31 4352 KLEPPE 58.8015, 5.6753 7 / 45
Øksnevarden 33 4352 KLEPPE 58.8015, 5.6756 7 / 73
Øksnevarden 35 4352 KLEPPE 58.8006, 5.6728 7 / 1
Øksnevarden 37 4352 KLEPPE 58.8008, 5.6737 7 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken