Theodor Dahls veg 2H
4353 KLEPP STASJON

Theodor Dahls veg 2H, 4353 KLEPP STASJON er ei adresse i Klepp.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Theodor Dahls veg 2H, 4353 KLEPP STASJON:

  • Postnummer: 4353 KLEPP STASJON
  • Gards-/bruksnummer: 8 / 201 i 1120 Klepp
  • Grunnkrins: 506 HÅBAKKEN
  • Valkrins: 9 ORSTAD
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad: Kvernaland

Theodor Dahls veg

Theodor Dahls veg er ein veg i Klepp kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Theodor Dahls veg 1 4353 KLEPP STASJON 58.7874, 5.7070 8 / 172
Theodor Dahls veg 2 4353 KLEPP STASJON 58.7870, 5.7074 8 / 155
Theodor Dahls veg 2A 4353 KLEPP STASJON 58.7877, 5.7078 8 / 201
Theodor Dahls veg 2B 4353 KLEPP STASJON 58.7875, 5.7078 8 / 201
Theodor Dahls veg 2C 4353 KLEPP STASJON 58.7875, 5.7078 8 / 201
Theodor Dahls veg 2D 4353 KLEPP STASJON 58.7876, 5.7078 8 / 201
Theodor Dahls veg 2E 4353 KLEPP STASJON 58.7876, 5.7079 8 / 201
Theodor Dahls veg 2F 4353 KLEPP STASJON 58.7877, 5.7079 8 / 201
Theodor Dahls veg 2G 4353 KLEPP STASJON 58.7875, 5.7077 8 / 201
Theodor Dahls veg 2H 4353 KLEPP STASJON 58.7875, 5.7077 8 / 201
Theodor Dahls veg 2I 4353 KLEPP STASJON 58.7876, 5.7077 8 / 201
Theodor Dahls veg 2J 4353 KLEPP STASJON 58.7877, 5.7078 8 / 201
Theodor Dahls veg 2K 4353 KLEPP STASJON 58.7877, 5.7078 8 / 201
Theodor Dahls veg 3 4353 KLEPP STASJON 58.7872, 5.7068 8 / 173
Theodor Dahls veg 4 4353 KLEPP STASJON 58.7870, 5.7074 8 / 154
Theodor Dahls veg 5 4353 KLEPP STASJON 58.7870, 5.7068 8 / 174
Theodor Dahls veg 6 4353 KLEPP STASJON 58.7869, 5.7074 8 / 153
Theodor Dahls veg 7 4353 KLEPP STASJON 58.7868, 5.7067 8 / 175
Theodor Dahls veg 8 4353 KLEPP STASJON 58.7869, 5.7074 8 / 152
Theodor Dahls veg 9 4353 KLEPP STASJON 58.7866, 5.7066 8 / 78
Theodor Dahls veg 10 4353 KLEPP STASJON 58.7868, 5.7074 8 / 151
Theodor Dahls veg 11 4353 KLEPP STASJON 58.7865, 5.7066 8 / 79
Theodor Dahls veg 12 4353 KLEPP STASJON 58.7868, 5.7074 8 / 150
Theodor Dahls veg 13 4353 KLEPP STASJON 58.7863, 5.7067 8 / 80
Theodor Dahls veg 14 4353 KLEPP STASJON 58.7866, 5.7074 8 / 149
Theodor Dahls veg 15 4353 KLEPP STASJON 58.7861, 5.7067 8 / 81
Theodor Dahls veg 16 4353 KLEPP STASJON 58.7865, 5.7073 8 / 148
Theodor Dahls veg 17 4353 KLEPP STASJON 58.7859, 5.7068 8 / 82
Theodor Dahls veg 18 4353 KLEPP STASJON 58.7865, 5.7074 8 / 147
Theodor Dahls veg 19 4353 KLEPP STASJON 58.7856, 5.7072 8 / 83
Theodor Dahls veg 20 4353 KLEPP STASJON 58.7864, 5.7074 8 / 146
Theodor Dahls veg 21 4353 KLEPP STASJON 58.7855, 5.7076 8 / 84
Theodor Dahls veg 22 4353 KLEPP STASJON 58.7864, 5.7074 8 / 145
Theodor Dahls veg 23 4353 KLEPP STASJON 58.7854, 5.7085 8 / 126
Theodor Dahls veg 24 4353 KLEPP STASJON 58.7863, 5.7074 8 / 112
Theodor Dahls veg 25 4353 KLEPP STASJON 58.7854, 5.7090 8 / 127
Theodor Dahls veg 26 4353 KLEPP STASJON 58.7861, 5.7076 8 / 114
Theodor Dahls veg 27 4353 KLEPP STASJON 58.7853, 5.7095 8 / 128
Theodor Dahls veg 28 4353 KLEPP STASJON 58.7859, 5.7080 8 / 115
Theodor Dahls veg 29 4353 KLEPP STASJON 58.7853, 5.7101 8 / 129
Theodor Dahls veg 30 4353 KLEPP STASJON 58.7857, 5.7094 8 / 118
Theodor Dahls veg 32 4353 KLEPP STASJON 58.7857, 5.7098 8 / 119

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken