Bjørkås terrasse 90
9009 TROMSØ

Bjørkås terrasse 90, 9009 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørkås terrasse 90, 9009 TROMSØ:

  • Postnummer: 9009 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 2075 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 123 ØVRE BYKRETS
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Bjørkås terrasse

Bjørkås terrasse er ein veg i Tromsø kommune med 74 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 110.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørkås terrasse 2 9009 TROMSØ 69.6534, 18.9463 200 / 2231
Bjørkås terrasse 4 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9460 200 / 2277
Bjørkås terrasse 6 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9457 200 / 2277
Bjørkås terrasse 10A 9009 TROMSØ 69.6531, 18.9454 200 / 2251
Bjørkås terrasse 10B 9009 TROMSØ 69.6531, 18.9455 200 / 2251
Bjørkås terrasse 11A 9009 TROMSØ 69.6534, 18.9448 200 / 2085
Bjørkås terrasse 11B 9009 TROMSØ 69.6534, 18.9448 200 / 2085
Bjørkås terrasse 11C 9009 TROMSØ 69.6534, 18.9449 200 / 2085
Bjørkås terrasse 12A 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9453 200 / 2251
Bjørkås terrasse 12B 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9452 200 / 2251
Bjørkås terrasse 12C 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9454 200 / 2251
Bjørkås terrasse 12D 9009 TROMSØ 69.6529, 18.9453 200 / 2251
Bjørkås terrasse 12E 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9455 200 / 2251
Bjørkås terrasse 12F 9009 TROMSØ 69.6529, 18.9454 200 / 2251
Bjørkås terrasse 13A 9009 TROMSØ 69.6534, 18.9447 200 / 2085
Bjørkås terrasse 13B 9009 TROMSØ 69.6534, 18.9447 200 / 2085
Bjørkås terrasse 13C 9009 TROMSØ 69.6534, 18.9448 200 / 2085
Bjørkås terrasse 14A 9009 TROMSØ 69.6529, 18.9451 200 / 2251
Bjørkås terrasse 14B 9009 TROMSØ 69.6529, 18.9451 200 / 2251
Bjørkås terrasse 15B 9009 TROMSØ 69.6533, 18.9447 200 / 2085
Bjørkås terrasse 15C 9009 TROMSØ 69.6533, 18.9447 200 / 2085
Bjørkås terrasse 16 9009 TROMSØ 69.6527, 18.9450 200 / 2250
Bjørkås terrasse 17A 9009 TROMSØ 69.6533, 18.9445 200 / 2085
Bjørkås terrasse 17B 9009 TROMSØ 69.6533, 18.9445 200 / 2085
Bjørkås terrasse 17C 9009 TROMSØ 69.6533, 18.9446 200 / 2085
Bjørkås terrasse 18 9009 TROMSØ 69.6527, 18.9448 200 / 2249
Bjørkås terrasse 19A 9009 TROMSØ 69.6533, 18.9444 200 / 2085
Bjørkås terrasse 19B 9009 TROMSØ 69.6533, 18.9445 200 / 2085
Bjørkås terrasse 19C 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9446 200 / 2085
Bjørkås terrasse 20 9009 TROMSØ 69.6526, 18.9447 200 / 2248
Bjørkås terrasse 21A 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9443 200 / 2085
Bjørkås terrasse 21B 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9444 200 / 2085
Bjørkås terrasse 21C 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9444 200 / 2085
Bjørkås terrasse 22 9009 TROMSØ 69.6525, 18.9445 200 / 2247
Bjørkås terrasse 23A 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9441 200 / 2085
Bjørkås terrasse 23B 9009 TROMSØ 69.6531, 18.9442 200 / 2085
Bjørkås terrasse 23C 9009 TROMSØ 69.6531, 18.9443 200 / 2085
Bjørkås terrasse 24 9009 TROMSØ 69.6524, 18.9441 200 / 2246
Bjørkås terrasse 25 9009 TROMSØ 69.6528, 18.9444 200 / 2252
Bjørkås terrasse 26 9009 TROMSØ 69.6525, 18.9438 200 / 2245
Bjørkås terrasse 27 9009 TROMSØ 69.6527, 18.9441 200 / 2252
Bjørkås terrasse 28 9009 TROMSØ 69.6525, 18.9436 200 / 2244
Bjørkås terrasse 30 9009 TROMSØ 69.6526, 18.9433 200 / 2243
Bjørkås terrasse 32 9009 TROMSØ 69.6526, 18.9431 200 / 2242
Bjørkås terrasse 34 9009 TROMSØ 69.6527, 18.9428 200 / 2241
Bjørkås terrasse 62 9009 TROMSØ 69.6527, 18.9422 200 / 2240
Bjørkås terrasse 64 9009 TROMSØ 69.6528, 18.9423 200 / 2239
Bjørkås terrasse 66 9009 TROMSØ 69.6529, 18.9425 200 / 2238
Bjørkås terrasse 68 9009 TROMSØ 69.6529, 18.9425 200 / 2237
Bjørkås terrasse 70 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9426 200 / 2236
Bjørkås terrasse 72 9009 TROMSØ 69.6531, 18.9427 200 / 2235
Bjørkås terrasse 73 9009 TROMSØ 69.6528, 18.9431 200 / 2253
Bjørkås terrasse 74 9009 TROMSØ 69.6531, 18.9428 200 / 2234
Bjørkås terrasse 75 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9434 200 / 2253
Bjørkås terrasse 76 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9429 200 / 2233
Bjørkås terrasse 77 9009 TROMSØ 69.6531, 18.9436 200 / 2253
Bjørkås terrasse 78 9009 TROMSØ 69.6533, 18.9430 200 / 2232
Bjørkås terrasse 79 9009 TROMSØ 69.6536, 18.9446 200 / 2267
Bjørkås terrasse 80 9009 TROMSØ 69.6534, 18.9431 200 / 2070
Bjørkås terrasse 82 9009 TROMSØ 69.6535, 18.9432 200 / 2071
Bjørkås terrasse 84 9009 TROMSØ 69.6535, 18.9433 200 / 2072
Bjørkås terrasse 86 9009 TROMSØ 69.6535, 18.9434 200 / 2073
Bjørkås terrasse 88 9009 TROMSØ 69.6536, 18.9435 200 / 2074
Bjørkås terrasse 90 9009 TROMSØ 69.6536, 18.9436 200 / 2075
Bjørkås terrasse 92 9009 TROMSØ 69.6537, 18.9437 200 / 2076
Bjørkås terrasse 94 9009 TROMSØ 69.6537, 18.9438 200 / 2077
Bjørkås terrasse 96 9009 TROMSØ 69.6538, 18.9440 200 / 2078
Bjørkås terrasse 98 9009 TROMSØ 69.6538, 18.9440 200 / 2079
Bjørkås terrasse 100 9009 TROMSØ 69.6539, 18.9441 200 / 2080
Bjørkås terrasse 102 9009 TROMSØ 69.6539, 18.9442 200 / 2081
Bjørkås terrasse 104 9009 TROMSØ 69.6540, 18.9444 200 / 2082
Bjørkås terrasse 106 9009 TROMSØ 69.6540, 18.9445 200 / 2083
Bjørkås terrasse 108 9009 TROMSØ 69.6540, 18.9446 200 / 2084
Bjørkås terrasse 110 9009 TROMSØ 69.6538, 18.9453 200 / 2254

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken