Notringen 2
9017 TROMSØ

Notringen 2, 9017 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Notringen 2, 9017 TROMSØ:

  • Postnummer: 9017 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 544 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 416 GRØNNÅSEN
  • Valkrins: 7 HAMNA
  • Kyrkjesogn: 11010501 Grønnåsen
  • Tettstad: Hamna

Notringen

Notringen er ein veg i Tromsø kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Notringen 1 9017 TROMSØ 69.6967, 18.9668 115 / 542
Notringen 2 9017 TROMSØ 69.6969, 18.9659 115 / 544
Notringen 3 9017 TROMSØ 69.6970, 18.9667 115 / 543
Notringen 4 9017 TROMSØ 69.6969, 18.9655 115 / 545
Notringen 5 9017 TROMSØ 69.6972, 18.9663 115 / 548
Notringen 6 9017 TROMSØ 69.6968, 18.9650 115 / 546
Notringen 7 9017 TROMSØ 69.6972, 18.9658 115 / 549
Notringen 8 9017 TROMSØ 69.6967, 18.9655 115 / 547
Notringen 9 9017 TROMSØ 69.6972, 18.9653 115 / 550
Notringen 11 9017 TROMSØ 69.6971, 18.9647 115 / 551
Notringen 13 9017 TROMSØ 69.6967, 18.9640 115 / 552
Notringen 15 9017 TROMSØ 69.6966, 18.9644 115 / 553
Notringen 17 9017 TROMSØ 69.6964, 18.9647 115 / 554

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken