Luleåvegen 5
9011 TROMSØ

Luleåvegen 5, 9011 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Luleåvegen 5, 9011 TROMSØ:

  • Postnummer: 9011 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 2048 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 214 SKOGLYST-LAURDAL
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Luleåvegen

Luleåvegen er ein veg i Tromsø kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Luleåvegen 1 9011 TROMSØ 69.6626, 18.9505 119 / 2049
Luleåvegen 2 9011 TROMSØ 69.6623, 18.9507 119 / 2031
Luleåvegen 3 9011 TROMSØ 69.6627, 18.9508 119 / 2051
Luleåvegen 4 9011 TROMSØ 69.6624, 18.9511 119 / 2089
Luleåvegen 5 9011 TROMSØ 69.6628, 18.9513 119 / 2048
Luleåvegen 6 9011 TROMSØ 69.6624, 18.9514 119 / 2045
Luleåvegen 7 9011 TROMSØ 69.6636, 18.9519 119 / 924
Luleåvegen 8 9011 TROMSØ 69.6625, 18.9517 119 / 2041
Luleåvegen 9A 9011 TROMSØ 69.6635, 18.9504 119 / 2693
Luleåvegen 9B 9011 TROMSØ 69.6635, 18.9505 119 / 2693
Luleåvegen 9C 9011 TROMSØ 69.6635, 18.9506 119 / 2693
Luleåvegen 9D 9011 TROMSØ 69.6636, 18.9507 119 / 2693
Luleåvegen 9E 9011 TROMSØ 69.6636, 18.9508 119 / 2693
Luleåvegen 9F 9011 TROMSØ 69.6636, 18.9509 119 / 2693
Luleåvegen 9G 9011 TROMSØ 69.6637, 18.9510 119 / 2693
Luleåvegen 9H 9011 TROMSØ 69.6637, 18.9511 119 / 2693
Luleåvegen 10 9011 TROMSØ 69.6626, 18.9521 119 / 2042
Luleåvegen 11A 9011 TROMSØ 69.6637, 18.9514 119 / 2693
Luleåvegen 11B 9011 TROMSØ 69.6637, 18.9515 119 / 2693
Luleåvegen 11C 9011 TROMSØ 69.6638, 18.9516 119 / 2693
Luleåvegen 11D 9011 TROMSØ 69.6638, 18.9517 119 / 2693
Luleåvegen 11E 9011 TROMSØ 69.6638, 18.9519 119 / 2693
Luleåvegen 11F 9011 TROMSØ 69.6638, 18.9520 119 / 2693
Luleåvegen 11G 9011 TROMSØ 69.6638, 18.9521 119 / 2693
Luleåvegen 11H 9011 TROMSØ 69.6638, 18.9522 119 / 2693
Luleåvegen 12 9011 TROMSØ 69.6627, 18.9522 119 / 2038
Luleåvegen 13 9011 TROMSØ 69.6637, 18.9529 119 / 2691
Luleåvegen 14 9011 TROMSØ 69.6628, 18.9525 119 / 2079
Luleåvegen 15 9011 TROMSØ 69.6640, 18.9529 119 / 2692
Luleåvegen 16 9011 TROMSØ 69.6629, 18.9529 119 / 2055
Luleåvegen 17 9011 TROMSØ 69.6642, 18.9539 119 / 2692
Luleåvegen 18 9011 TROMSØ 69.6630, 18.9531 119 / 2039
Luleåvegen 19 9011 TROMSØ 69.6641, 18.9547 119 / 2692
Luleåvegen 20 9011 TROMSØ 69.6632, 18.9534 119 / 2047
Luleåvegen 21 9011 TROMSØ 69.6639, 18.9540 119 / 2692
Luleåvegen 22 9011 TROMSØ 69.6633, 18.9536 119 / 2052
Luleåvegen 24 9011 TROMSØ 69.6634, 18.9538 119 / 2140
Luleåvegen 26 9011 TROMSØ 69.6636, 18.9540 119 / 2142

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken