P G Rodums veg 10
9011 TROMSØ

P G Rodums veg 10, 9011 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om P G Rodums veg 10, 9011 TROMSØ:

  • Postnummer: 9011 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 2655 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 213 FORHÅPNINGEN-MYRENG
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

P G Rodums veg

P G Rodums veg er ein veg i Tromsø kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
P G Rodums veg 2 9011 TROMSØ 69.6587, 18.9428 119 / 1534
P G Rodums veg 2B 9011 TROMSØ 69.6588, 18.9431 119 / 2436
P G Rodums veg 3 9011 TROMSØ 69.6586, 18.9416 119 / 493
P G Rodums veg 4 9011 TROMSØ 69.6589, 18.9424 119 / 506
P G Rodums veg 4B 9011 TROMSØ 69.6588, 18.9421 119 / 2929
P G Rodums veg 5 9011 TROMSØ 69.6584, 18.9415 119 / 2536
P G Rodums veg 6 9011 TROMSØ 69.6591, 18.9427 119 / 496
P G Rodums veg 6B 9011 TROMSØ 69.6590, 18.9435 119 / 3132
P G Rodums veg 7 9011 TROMSØ 69.6584, 18.9414 119 / 2535
P G Rodums veg 8 9011 TROMSØ 69.6589, 18.9415 119 / 2427
P G Rodums veg 9A 9011 TROMSØ 69.6582, 18.9411 119 / 2543
P G Rodums veg 9B 9011 TROMSØ 69.6582, 18.9411 119 / 2548
P G Rodums veg 10 9011 TROMSØ 69.6591, 18.9418 119 / 2655
P G Rodums veg 10B 9011 TROMSØ 69.6592, 18.9420 119 / 2858
P G Rodums veg 11 9011 TROMSØ 69.6580, 18.9407 119 / 2542
P G Rodums veg 12 9011 TROMSØ 69.6592, 18.9408 119 / 499
P G Rodums veg 12B 9011 TROMSØ 69.6593, 18.9412 119 / 2859
P G Rodums veg 13A 9011 TROMSØ 69.6585, 18.9407 119 / 2541
P G Rodums veg 13B 9011 TROMSØ 69.6586, 18.9402 119 / 2541
P G Rodums veg 14 9011 TROMSØ 69.6590, 18.9406 119 / 3201
P G Rodums veg 15 9011 TROMSØ 69.6588, 18.9404 119 / 2544

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken