Skriverplassen 2
9008 TROMSØ

Skriverplassen 2, 9008 TROMSØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skriverplassen 2, 9008 TROMSØ:

  • Postnummer: 9008 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1391 i 1902
  • Grunnkrins: 112 NORDBYEN
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Skriverplassen

Skriverplassen er ein veg i Tromsø kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skriverplassen 2 9008 TROMSØ 69.6568, 18.9628 200 / 1391
Skriverplassen 4 9008 TROMSØ 69.6568, 18.9625 200 / 1198

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken