Røsslyngvegen 24
9102 KVALØYSLETTA

Røsslyngvegen 24, 9102 KVALØYSLETTA er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røsslyngvegen 24, 9102 KVALØYSLETTA:

  • Postnummer: 9102 KVALØYSLETTA
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 271 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 2033 SLETTAELVA
  • Valkrins: 8 KVALØYSLETTA
  • Kyrkjesogn: 11010603 Sandnessund
  • Tettstad: Kvaløysletta

Røsslyngvegen

Røsslyngvegen er ein veg i Tromsø kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røsslyngvegen 2 9102 KVALØYSLETTA 69.7013, 18.8786 73 / 242
Røsslyngvegen 3 9102 KVALØYSLETTA 69.7012, 18.8797 73 / 240
Røsslyngvegen 4 9102 KVALØYSLETTA 69.7014, 18.8790 73 / 243
Røsslyngvegen 5 9102 KVALØYSLETTA 69.7013, 18.8802 73 / 241
Røsslyngvegen 6 9102 KVALØYSLETTA 69.7014, 18.8794 73 / 244
Røsslyngvegen 8 9102 KVALØYSLETTA 69.7016, 18.8797 73 / 245
Røsslyngvegen 12 9102 KVALØYSLETTA 69.7018, 18.8801 73 / 250
Røsslyngvegen 14 9102 KVALØYSLETTA 69.7019, 18.8804 73 / 251
Røsslyngvegen 16 9102 KVALØYSLETTA 69.7020, 18.8807 73 / 252
Røsslyngvegen 18 9102 KVALØYSLETTA 69.7021, 18.8811 73 / 253
Røsslyngvegen 20 9102 KVALØYSLETTA 69.7021, 18.8815 73 / 254
Røsslyngvegen 21 9102 KVALØYSLETTA 69.7021, 18.8830 73 / 267
Røsslyngvegen 23 9102 KVALØYSLETTA 69.7022, 18.8834 73 / 268
Røsslyngvegen 24 9102 KVALØYSLETTA 69.7023, 18.8823 73 / 271
Røsslyngvegen 25 9102 KVALØYSLETTA 69.7023, 18.8837 73 / 269
Røsslyngvegen 26 9102 KVALØYSLETTA 69.7024, 18.8828 73 / 272
Røsslyngvegen 27 9102 KVALØYSLETTA 69.7023, 18.8840 73 / 270

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken