Slettavegen 52
9101 KVALØYSLETTA

Slettavegen 52, 9101 KVALØYSLETTA er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Slettavegen 52, 9101 KVALØYSLETTA:

  • Postnummer: 9101 KVALØYSLETTA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 95 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 2034 KVALØYSLETTA NORD
  • Valkrins: 8 KVALØYSLETTA
  • Kyrkjesogn: 11010603 Sandnessund
  • Tettstad: Kvaløysletta

Slettavegen

Slettavegen er ein veg i Tromsø kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 64.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Slettavegen 2 9101 KVALØYSLETTA 69.6973, 18.8855 72 / 62
Slettavegen 4A 9101 KVALØYSLETTA 69.6971, 18.8849 72 / 59
Slettavegen 4B 9101 KVALØYSLETTA 69.6970, 18.8845 72 / 887
Slettavegen 7 9101 KVALØYSLETTA 69.6972, 18.8834 72 / 12
Slettavegen 8 9101 KVALØYSLETTA 69.6967, 18.8839 72 / 60
Slettavegen 8B 9101 KVALØYSLETTA 69.6968, 18.8836 72 / 160
Slettavegen 10 9101 KVALØYSLETTA 69.6966, 18.8833 72 / 161
Slettavegen 12 9101 KVALØYSLETTA 69.6963, 18.8823 72 / 120
Slettavegen 15 9101 KVALØYSLETTA 69.6967, 18.8803 72 / 25
Slettavegen 16 9101 KVALØYSLETTA 69.6961, 18.8812 72 / 25
Slettavegen 22 9101 KVALØYSLETTA 69.6956, 18.8797 72 / 163
Slettavegen 24A 9101 KVALØYSLETTA 69.6954, 18.8790 72 / 70
Slettavegen 24B 9101 KVALØYSLETTA 69.6954, 18.8788 72 / 70
Slettavegen 24C 9101 KVALØYSLETTA 69.6954, 18.8786 72 / 70
Slettavegen 26 9101 KVALØYSLETTA 69.6952, 18.8783 72 / 63
Slettavegen 28A 9101 KVALØYSLETTA 69.6950, 18.8775 72 / 938
Slettavegen 28B 9101 KVALØYSLETTA 69.6950, 18.8774 72 / 938
Slettavegen 28C 9101 KVALØYSLETTA 69.6950, 18.8773 72 / 938
Slettavegen 28D 9101 KVALØYSLETTA 69.6950, 18.8776 72 / 938
Slettavegen 28E 9101 KVALØYSLETTA 69.6950, 18.8775 72 / 938
Slettavegen 28F 9101 KVALØYSLETTA 69.6949, 18.8774 72 / 938
Slettavegen 30 9101 KVALØYSLETTA 69.6948, 18.8766 72 / 55
Slettavegen 30B 9101 KVALØYSLETTA 69.6947, 18.8774 72 / 55
Slettavegen 31 9101 KVALØYSLETTA 69.6952, 18.8755 72 / 47
Slettavegen 32 9101 KVALØYSLETTA 69.6944, 18.8755 72 / 71
Slettavegen 33 9101 KVALØYSLETTA 69.6948, 18.8751 72 / 377
Slettavegen 34 9101 KVALØYSLETTA 69.6943, 18.8751 72 / 98
Slettavegen 36 9101 KVALØYSLETTA 69.6941, 18.8745 72 / 99
Slettavegen 37 9101 KVALØYSLETTA 69.6944, 18.8740 72 / 375
Slettavegen 38 9101 KVALØYSLETTA 69.6939, 18.8738 72 / 100
Slettavegen 39 9101 KVALØYSLETTA 69.6944, 18.8736 72 / 375
Slettavegen 40 9101 KVALØYSLETTA 69.6938, 18.8733 72 / 101
Slettavegen 41 9101 KVALØYSLETTA 69.6941, 18.8727 72 / 154
Slettavegen 42 9101 KVALØYSLETTA 69.6934, 18.8725 72 / 1240
Slettavegen 43 9101 KVALØYSLETTA 69.6940, 18.8720 72 / 155
Slettavegen 44 9101 KVALØYSLETTA 69.6934, 18.8716 72 / 1240
Slettavegen 46 9101 KVALØYSLETTA 69.6933, 18.8705 72 / 125
Slettavegen 47 9101 KVALØYSLETTA 69.6937, 18.8705 72 / 138
Slettavegen 48 9101 KVALØYSLETTA 69.6931, 18.8700 72 / 126
Slettavegen 49 9101 KVALØYSLETTA 69.6935, 18.8699 72 / 133
Slettavegen 50 9101 KVALØYSLETTA 69.6929, 18.8690 72 / 96
Slettavegen 51 9101 KVALØYSLETTA 69.6934, 18.8694 72 / 136
Slettavegen 52 9101 KVALØYSLETTA 69.6928, 18.8686 72 / 95
Slettavegen 54 9101 KVALØYSLETTA 69.6926, 18.8679 72 / 115
Slettavegen 56 9101 KVALØYSLETTA 69.6923, 18.8685 72 / 90
Slettavegen 58 9101 KVALØYSLETTA 69.6922, 18.8678 72 / 56
Slettavegen 60 9101 KVALØYSLETTA 69.6924, 18.8673 72 / 91
Slettavegen 62 9101 KVALØYSLETTA 69.6921, 18.8666 72 / 174
Slettavegen 64 9101 KVALØYSLETTA 69.6920, 18.8674 72 / 121

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken