Smørblomstvegen 40
9102 KVALØYSLETTA

Smørblomstvegen 40, 9102 KVALØYSLETTA er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Smørblomstvegen 40, 9102 KVALØYSLETTA:

  • Postnummer: 9102 KVALØYSLETTA
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 195 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 2032 KARVESLETTA
  • Valkrins: 8 KVALØYSLETTA
  • Kyrkjesogn: 11010603 Sandnessund
  • Tettstad: Kvaløysletta

Smørblomstvegen

Smørblomstvegen er ein veg i Tromsø kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Smørblomstvegen 1 9102 KVALØYSLETTA 69.7000, 18.8814 73 / 722
Smørblomstvegen 3 9102 KVALØYSLETTA 69.6999, 18.8817 73 / 723
Smørblomstvegen 5 9102 KVALØYSLETTA 69.7000, 18.8821 73 / 724
Smørblomstvegen 7A 9102 KVALØYSLETTA 69.7002, 18.8823 73 / 721
Smørblomstvegen 7B 9102 KVALØYSLETTA 69.7002, 18.8821 73 / 720
Smørblomstvegen 9A 9102 KVALØYSLETTA 69.7002, 18.8815 73 / 719
Smørblomstvegen 9B 9102 KVALØYSLETTA 69.7003, 18.8811 73 / 718
Smørblomstvegen 11 9102 KVALØYSLETTA 69.7001, 18.8845 73 / 157
Smørblomstvegen 12 9102 KVALØYSLETTA 69.7005, 18.8854 73 / 181
Smørblomstvegen 13 9102 KVALØYSLETTA 69.7002, 18.8850 73 / 158
Smørblomstvegen 14 9102 KVALØYSLETTA 69.7006, 18.8859 73 / 182
Smørblomstvegen 16 9102 KVALØYSLETTA 69.7007, 18.8863 73 / 183
Smørblomstvegen 18 9102 KVALØYSLETTA 69.7008, 18.8866 73 / 184
Smørblomstvegen 20 9102 KVALØYSLETTA 69.7008, 18.8873 73 / 185
Smørblomstvegen 21 9102 KVALØYSLETTA 69.7006, 18.8881 73 / 197
Smørblomstvegen 22 9102 KVALØYSLETTA 69.7009, 18.8877 73 / 186
Smørblomstvegen 23 9102 KVALØYSLETTA 69.7005, 18.8885 73 / 198
Smørblomstvegen 24 9102 KVALØYSLETTA 69.7009, 18.8882 73 / 187
Smørblomstvegen 25 9102 KVALØYSLETTA 69.7003, 18.8888 73 / 199
Smørblomstvegen 26 9102 KVALØYSLETTA 69.7009, 18.8888 73 / 188
Smørblomstvegen 27 9102 KVALØYSLETTA 69.7003, 18.8892 73 / 200
Smørblomstvegen 28 9102 KVALØYSLETTA 69.7008, 18.8891 73 / 189
Smørblomstvegen 29 9102 KVALØYSLETTA 69.7003, 18.8897 73 / 201
Smørblomstvegen 30 9102 KVALØYSLETTA 69.7007, 18.8896 73 / 190
Smørblomstvegen 31 9102 KVALØYSLETTA 69.7004, 18.8901 73 / 202
Smørblomstvegen 32 9102 KVALØYSLETTA 69.7007, 18.8901 73 / 191
Smørblomstvegen 33 9102 KVALØYSLETTA 69.7004, 18.8905 73 / 203
Smørblomstvegen 34 9102 KVALØYSLETTA 69.7008, 18.8905 73 / 192
Smørblomstvegen 35 9102 KVALØYSLETTA 69.7004, 18.8909 73 / 204
Smørblomstvegen 36 9102 KVALØYSLETTA 69.7008, 18.8909 73 / 193
Smørblomstvegen 37 9102 KVALØYSLETTA 69.7005, 18.8913 73 / 205
Smørblomstvegen 38 9102 KVALØYSLETTA 69.7009, 18.8913 73 / 194
Smørblomstvegen 39 9102 KVALØYSLETTA 69.7006, 18.8917 73 / 206
Smørblomstvegen 40 9102 KVALØYSLETTA 69.7009, 18.8917 73 / 195
Smørblomstvegen 41 9102 KVALØYSLETTA 69.7006, 18.8922 73 / 207
Smørblomstvegen 42 9102 KVALØYSLETTA 69.7010, 18.8920 73 / 196
Smørblomstvegen 43 9102 KVALØYSLETTA 69.7008, 18.8925 73 / 208
Smørblomstvegen 45 9102 KVALØYSLETTA 69.7009, 18.8928 73 / 209
Smørblomstvegen 47 9102 KVALØYSLETTA 69.7010, 18.8931 73 / 210

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken