Soppsvingen 10
9102 KVALØYSLETTA

Soppsvingen 10, 9102 KVALØYSLETTA er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Soppsvingen 10, 9102 KVALØYSLETTA:

  • Postnummer: 9102 KVALØYSLETTA
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 220 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 2033 SLETTAELVA
  • Valkrins: 8 KVALØYSLETTA
  • Kyrkjesogn: 11010603 Sandnessund
  • Tettstad: Kvaløysletta

Soppsvingen

Soppsvingen er ein veg i Tromsø kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Soppsvingen 3 9102 KVALØYSLETTA 69.7013, 18.8854 73 / 211
Soppsvingen 4 9102 KVALØYSLETTA 69.7012, 18.8862 73 / 217
Soppsvingen 5 9102 KVALØYSLETTA 69.7012, 18.8850 73 / 212
Soppsvingen 6 9102 KVALØYSLETTA 69.7011, 18.8858 73 / 218
Soppsvingen 7 9102 KVALØYSLETTA 69.7011, 18.8847 73 / 213
Soppsvingen 8 9102 KVALØYSLETTA 69.7010, 18.8855 73 / 219
Soppsvingen 9 9102 KVALØYSLETTA 69.7010, 18.8844 73 / 214
Soppsvingen 10 9102 KVALØYSLETTA 69.7009, 18.8852 73 / 220
Soppsvingen 11 9102 KVALØYSLETTA 69.7009, 18.8842 73 / 215
Soppsvingen 12 9102 KVALØYSLETTA 69.7007, 18.8848 73 / 221
Soppsvingen 13 9102 KVALØYSLETTA 69.7007, 18.8840 73 / 216
Soppsvingen 19 9102 KVALØYSLETTA 69.6998, 18.8832 73 / 159
Soppsvingen 21 9102 KVALØYSLETTA 69.6997, 18.8830 73 / 160
Soppsvingen 23 9102 KVALØYSLETTA 69.6995, 18.8831 73 / 161
Soppsvingen 24 9102 KVALØYSLETTA 69.6993, 18.8843 73 / 173
Soppsvingen 25 9102 KVALØYSLETTA 69.6993, 18.8835 73 / 162
Soppsvingen 26 9102 KVALØYSLETTA 69.6992, 18.8847 73 / 174
Soppsvingen 27 9102 KVALØYSLETTA 69.6990, 18.8839 73 / 163
Soppsvingen 28 9102 KVALØYSLETTA 69.6994, 18.8849 73 / 175
Soppsvingen 29 9102 KVALØYSLETTA 69.6989, 18.8844 73 / 164
Soppsvingen 31 9102 KVALØYSLETTA 69.6989, 18.8849 73 / 165
Soppsvingen 33 9102 KVALØYSLETTA 69.6991, 18.8853 73 / 166
Soppsvingen 35 9102 KVALØYSLETTA 69.6993, 18.8856 73 / 167
Soppsvingen 37 9102 KVALØYSLETTA 69.6995, 18.8857 73 / 168
Soppsvingen 39 9102 KVALØYSLETTA 69.6996, 18.8858 73 / 169
Soppsvingen 41 9102 KVALØYSLETTA 69.6998, 18.8860 73 / 170
Soppsvingen 43 9102 KVALØYSLETTA 69.6999, 18.8862 73 / 171
Soppsvingen 45 9102 KVALØYSLETTA 69.7001, 18.8863 73 / 172

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken