Tusenfrydvegen 38
9102 KVALØYSLETTA

Tusenfrydvegen 38, 9102 KVALØYSLETTA er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tusenfrydvegen 38, 9102 KVALØYSLETTA:

  • Postnummer: 9102 KVALØYSLETTA
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 571 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 2032 KARVESLETTA
  • Valkrins: 8 KVALØYSLETTA
  • Kyrkjesogn: 11010603 Sandnessund
  • Tettstad: Kvaløysletta

Tusenfrydvegen

Tusenfrydvegen er ein veg i Tromsø kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tusenfrydvegen 9 9102 KVALØYSLETTA 69.7027, 18.8877 73 / 541
Tusenfrydvegen 11 9102 KVALØYSLETTA 69.7026, 18.8877 73 / 542
Tusenfrydvegen 13 9102 KVALØYSLETTA 69.7025, 18.8880 73 / 543
Tusenfrydvegen 15 9102 KVALØYSLETTA 69.7025, 18.8884 73 / 544
Tusenfrydvegen 17 9102 KVALØYSLETTA 69.7026, 18.8887 73 / 545
Tusenfrydvegen 18 9102 KVALØYSLETTA 69.7029, 18.8881 73 / 611
Tusenfrydvegen 19 9102 KVALØYSLETTA 69.7027, 18.8883 73 / 612
Tusenfrydvegen 20 9102 KVALØYSLETTA 69.7030, 18.8885 73 / 601
Tusenfrydvegen 21 9102 KVALØYSLETTA 69.7028, 18.8887 73 / 602
Tusenfrydvegen 22 9102 KVALØYSLETTA 69.7030, 18.8888 73 / 603
Tusenfrydvegen 24 9102 KVALØYSLETTA 69.7031, 18.8894 73 / 604
Tusenfrydvegen 25 9102 KVALØYSLETTA 69.7029, 18.8894 73 / 550
Tusenfrydvegen 26 9102 KVALØYSLETTA 69.7031, 18.8898 73 / 605
Tusenfrydvegen 27 9102 KVALØYSLETTA 69.7029, 18.8897 73 / 551
Tusenfrydvegen 28 9102 KVALØYSLETTA 69.7031, 18.8902 73 / 606
Tusenfrydvegen 29 9102 KVALØYSLETTA 69.7029, 18.8902 73 / 552
Tusenfrydvegen 30 9102 KVALØYSLETTA 69.7031, 18.8905 73 / 607
Tusenfrydvegen 31 9102 KVALØYSLETTA 69.7029, 18.8904 73 / 553
Tusenfrydvegen 32 9102 KVALØYSLETTA 69.7031, 18.8909 73 / 608
Tusenfrydvegen 33 9102 KVALØYSLETTA 69.7028, 18.8908 73 / 554
Tusenfrydvegen 35 9102 KVALØYSLETTA 69.7028, 18.8914 73 / 609
Tusenfrydvegen 36 9102 KVALØYSLETTA 69.7030, 18.8917 73 / 570
Tusenfrydvegen 37 9102 KVALØYSLETTA 69.7028, 18.8918 73 / 610
Tusenfrydvegen 38 9102 KVALØYSLETTA 69.7030, 18.8921 73 / 571
Tusenfrydvegen 40 9102 KVALØYSLETTA 69.7030, 18.8924 73 / 572

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken