Nordslettvegen 3A
9016 TROMSØ

Nordslettvegen 3A, 9016 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordslettvegen 3A, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 507 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 202 HOLT-ÅSGÅRD
  • Valkrins: 2 BJERKAKER
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Nordslettvegen

Nordslettvegen er ein veg i Tromsø kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordslettvegen 1A 9016 TROMSØ 69.6602, 18.9205 118 / 507
Nordslettvegen 1B 9016 TROMSØ 69.6604, 18.9205 118 / 507
Nordslettvegen 2A 9016 TROMSØ 69.6604, 18.9201 118 / 507
Nordslettvegen 2B 9016 TROMSØ 69.6606, 18.9201 118 / 507
Nordslettvegen 3A 9016 TROMSØ 69.6609, 18.9190 118 / 507
Nordslettvegen 3B 9016 TROMSØ 69.6609, 18.9192 118 / 507
Nordslettvegen 4A 9016 TROMSØ 69.6612, 18.9189 118 / 507
Nordslettvegen 4B 9016 TROMSØ 69.6612, 18.9191 118 / 507
Nordslettvegen 5A 9016 TROMSØ 69.6614, 18.9190 118 / 507
Nordslettvegen 5B 9016 TROMSØ 69.6614, 18.9192 118 / 507
Nordslettvegen 6A 9016 TROMSØ 69.6616, 18.9193 118 / 507
Nordslettvegen 6B 9016 TROMSØ 69.6617, 18.9193 118 / 507
Nordslettvegen 13 9016 TROMSØ 69.6596, 18.9210 118 / 1529
Nordslettvegen 14 9016 TROMSØ 69.6600, 18.9208 118 / 1528

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken