Årevegen 4
9017 TROMSØ

Årevegen 4, 9017 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Årevegen 4, 9017 TROMSØ:

  • Postnummer: 9017 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 1074 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 420 Fredlund
  • Valkrins: 7 HAMNA
  • Kyrkjesogn: 11010501 Grønnåsen
  • Tettstad: Hamna

Årevegen

Årevegen er ein veg i Tromsø kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Årevegen 2 9017 TROMSØ 69.6999, 18.9736 115 / 1037
Årevegen 4 9017 TROMSØ 69.7000, 18.9748 115 / 1074

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken