Sildrevegen 5
9016 TROMSØ

Sildrevegen 5, 9016 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sildrevegen 5, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 455 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 217 NORRØNA
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Sildrevegen

Sildrevegen er ein veg i Tromsø kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sildrevegen 1 9016 TROMSØ 69.6648, 18.9186 118 / 454
Sildrevegen 2 9016 TROMSØ 69.6648, 18.9175 118 / 916
Sildrevegen 3 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9183 118 / 453
Sildrevegen 4 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9171 118 / 1474
Sildrevegen 5 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9180 118 / 455
Sildrevegen 6 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9170 118 / 562
Sildrevegen 7 9016 TROMSØ 69.6654, 18.9176 118 / 672

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken