Kvaløyvegen 288
9016 TROMSØ

Kvaløyvegen 288, 9016 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvaløyvegen 288, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 13 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 202 HOLT-ÅSGÅRD
  • Valkrins: 2 BJERKAKER
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad:

Kvaløyvegen

Kvaløyvegen er ein veg i Tromsø kommune med 60 ulike adresser.
Husnummer frå 30 til 456.

Adressene i Kvaløyvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvaløyvegen 30 9013 TROMSØ 69.6342, 18.9047 119 / 4331
Kvaløyvegen 38 9013 TROMSØ 69.6347, 18.9045 119 / 1
Kvaløyvegen 53 9013 TROMSØ 69.6367, 18.9059 119 / 1
Kvaløyvegen 101 9013 TROMSØ 69.6397, 18.9021 119 / 1386
Kvaløyvegen 103 9013 TROMSØ 69.6399, 18.9020 119 / 1490
Kvaløyvegen 104 9013 TROMSØ 69.6400, 18.9007 119 / 1358
Kvaløyvegen 105 9013 TROMSØ 69.6404, 18.9016 119 / 1558
Kvaløyvegen 106 9013 TROMSØ 69.6402, 18.9006 119 / 1359
Kvaløyvegen 107 9013 TROMSØ 69.6406, 18.9014 119 / 1589
Kvaløyvegen 108 9013 TROMSØ 69.6402, 18.9005 119 / 2100
Kvaløyvegen 109 9013 TROMSØ 69.6408, 18.9013 119 / 1492
Kvaløyvegen 110 9013 TROMSØ 69.6404, 18.9003 119 / 1387
Kvaløyvegen 111 9013 TROMSØ 69.6410, 18.9012 119 / 1491
Kvaløyvegen 112 9013 TROMSØ 69.6406, 18.9002 119 / 1532
Kvaløyvegen 114 9013 TROMSØ 69.6408, 18.9000 119 / 1533
Kvaløyvegen 116 9013 TROMSØ 69.6411, 18.9000 119 / 1613
Kvaløyvegen 118 9013 TROMSØ 69.6413, 18.9000 118 / 257
Kvaløyvegen 129 9013 TROMSØ 69.6445, 18.9037 118 / 825
Kvaløyvegen 146 9013 TROMSØ 69.6463, 18.8979 118 / 1476
Kvaløyvegen 148 9013 TROMSØ 69.6466, 18.8977 118 / 639
Kvaløyvegen 156 9013 TROMSØ 69.6469, 18.8987 118 / 639
Kvaløyvegen 158 9013 TROMSØ 69.6475, 18.8984 118 / 639
Kvaløyvegen 160 9013 TROMSØ 69.6479, 18.8986 118 / 195
Kvaløyvegen 162 9013 TROMSØ 69.6479, 18.8976 118 / 170
Kvaløyvegen 166 9013 TROMSØ 69.6486, 18.8983 118 / 145
Kvaløyvegen 167 9013 TROMSØ 69.6485, 18.8994 118 / 115
Kvaløyvegen 168 9013 TROMSØ 69.6489, 18.8980 118 / 159
Kvaløyvegen 169 9013 TROMSØ 69.6488, 18.8995 118 / 114
Kvaløyvegen 171 9013 TROMSØ 69.6490, 18.8997 118 / 112
Kvaløyvegen 175 9013 TROMSØ 69.6494, 18.9007 118 / 25
Kvaløyvegen 203 9016 TROMSØ 69.6532, 18.9052 118 / 1662
Kvaløyvegen 207 9016 TROMSØ 69.6536, 18.9048 118 / 3
Kvaløyvegen 279 9016 TROMSØ 69.6639, 18.9103 118 / 946
Kvaløyvegen 281 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9095 118 / 937
Kvaløyvegen 283 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9111 118 / 992
Kvaløyvegen 285 9016 TROMSØ 69.6641, 18.9101 118 / 469
Kvaløyvegen 287 9016 TROMSØ 69.6651, 18.9108 118 / 13
Kvaløyvegen 288 9016 TROMSØ 69.6651, 18.9093 118 / 13
Kvaløyvegen 296 9016 TROMSØ 69.6665, 18.9109 118 / 230
Kvaløyvegen 299 9016 TROMSØ 69.6659, 18.9115 118 / 65
Kvaløyvegen 300 9016 TROMSØ 69.6666, 18.9117 118 / 208
Kvaløyvegen 301 9016 TROMSØ 69.6663, 18.9121 118 / 125
Kvaløyvegen 302 9016 TROMSØ 69.6669, 18.9122 118 / 248
Kvaløyvegen 303 9016 TROMSØ 69.6666, 18.9126 118 / 99
Kvaløyvegen 304 9016 TROMSØ 69.6671, 18.9109 118 / 33
Kvaløyvegen 305 9016 TROMSØ 69.6668, 18.9131 118 / 61
Kvaløyvegen 306 9016 TROMSØ 69.6672, 18.9121 118 / 863
Kvaløyvegen 311 9016 TROMSØ 69.6676, 18.9162 118 / 1263
Kvaløyvegen 313 9016 TROMSØ 69.6681, 18.9169 118 / 1313
Kvaløyvegen 326 9016 TROMSØ 69.6697, 18.9158 118 / 492
Kvaløyvegen 328 9016 TROMSØ 69.6698, 18.9166 118 / 8
Kvaløyvegen 329 9016 TROMSØ 69.6690, 18.9206 118 / 1004
Kvaløyvegen 330 9016 TROMSØ 69.6701, 18.9179 118 / 79
Kvaløyvegen 331 9016 TROMSØ 69.6700, 18.9195 118 / 193
Kvaløyvegen 332 9016 TROMSØ 69.6702, 18.9169 118 / 1109
Kvaløyvegen 438 9016 TROMSØ 69.6788, 18.8971 117 / 2
Kvaløyvegen 444 9016 TROMSØ 69.6836, 18.9031 116 / 1
Kvaløyvegen 448 9016 TROMSØ 69.6843, 18.9014 116 / 8
Kvaløyvegen 450 9016 TROMSØ 69.6849, 18.9058 116 / 1
Kvaløyvegen 456 9016 TROMSØ 69.6877, 18.9102 116 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken