Anna Eides veg 39B
9012 TROMSØ

Anna Eides veg 39B, 9012 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Anna Eides veg 39B, 9012 TROMSØ:

  • Postnummer: 9012 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 338 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 216 ELVERHØY-STALHEIM
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Anna Eides veg

Anna Eides veg er ein veg i Tromsø kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 39.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Anna Eides veg 1 9012 TROMSØ 69.6529, 18.9292 118 / 882
Anna Eides veg 2 9012 TROMSØ 69.6526, 18.9281 118 / 236
Anna Eides veg 3 9012 TROMSØ 69.6528, 18.9290 118 / 883
Anna Eides veg 4 9012 TROMSØ 69.6524, 18.9279 118 / 236
Anna Eides veg 5 9012 TROMSØ 69.6527, 18.9290 118 / 884
Anna Eides veg 6 9012 TROMSØ 69.6522, 18.9276 118 / 236
Anna Eides veg 7 9012 TROMSØ 69.6526, 18.9288 118 / 885
Anna Eides veg 8 9012 TROMSØ 69.6519, 18.9271 118 / 237
Anna Eides veg 9 9012 TROMSØ 69.6525, 18.9287 118 / 886
Anna Eides veg 10 9012 TROMSØ 69.6520, 18.9265 118 / 237
Anna Eides veg 11 9012 TROMSØ 69.6524, 18.9286 118 / 887
Anna Eides veg 12 9012 TROMSØ 69.6520, 18.9260 118 / 237
Anna Eides veg 13 9012 TROMSØ 69.6522, 18.9284 118 / 888
Anna Eides veg 15 9012 TROMSØ 69.6521, 18.9283 118 / 889
Anna Eides veg 17 9012 TROMSØ 69.6520, 18.9282 118 / 890
Anna Eides veg 19 9012 TROMSØ 69.6519, 18.9281 118 / 891
Anna Eides veg 21 9012 TROMSØ 69.6518, 18.9280 118 / 892
Anna Eides veg 23 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9279 118 / 893
Anna Eides veg 25 9012 TROMSØ 69.6515, 18.9277 118 / 225
Anna Eides veg 27 9012 TROMSØ 69.6515, 18.9275 118 / 225
Anna Eides veg 29 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9274 118 / 225
Anna Eides veg 31 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9274 118 / 225
Anna Eides veg 33 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9272 118 / 225
Anna Eides veg 35 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9271 118 / 225
Anna Eides veg 37 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9264 118 / 126
Anna Eides veg 39A 9012 TROMSØ 69.6518, 18.9260 118 / 229
Anna Eides veg 39B 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9259 118 / 338

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken