Stallovegen 30
9016 TROMSØ

Stallovegen 30, 9016 TROMSØ er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stallovegen 30, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 1466 i 1902
  • Grunnkrins: 218 SOLTUN
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Stallovegen

Stallovegen er ein veg i Tromsø kommune med 102 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 164.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stallovegen 1 9016 TROMSØ 69.6662, 18.9306 118 / 1500
Stallovegen 2A 9016 TROMSØ 69.6666, 18.9311 118 / 1466
Stallovegen 2B 9016 TROMSØ 69.6667, 18.9310 118 / 1466
Stallovegen 3 9016 TROMSØ 69.6661, 18.9304 118 / 1463
Stallovegen 4 9016 TROMSØ 69.6667, 18.9311 118 / 1466
Stallovegen 5 9016 TROMSØ 69.6660, 18.9303 118 / 1499
Stallovegen 6 9016 TROMSØ 69.6666, 18.9311 118 / 1466
Stallovegen 7 9016 TROMSØ 69.6660, 18.9302 118 / 1498
Stallovegen 8 9016 TROMSØ 69.6666, 18.9311 118 / 1466
Stallovegen 9 9016 TROMSØ 69.6659, 18.9299 118 / 1497
Stallovegen 10 9016 TROMSØ 69.6666, 18.9311 118 / 1466
Stallovegen 11 9016 TROMSØ 69.6658, 18.9298 118 / 1496
Stallovegen 12 9016 TROMSØ 69.6665, 18.9312 118 / 1466
Stallovegen 13 9016 TROMSØ 69.6657, 18.9297 118 / 1464
Stallovegen 14 9016 TROMSØ 69.6665, 18.9313 118 / 1466
Stallovegen 15 9016 TROMSØ 69.6657, 18.9296 118 / 1495
Stallovegen 16 9016 TROMSØ 69.6664, 18.9313 118 / 1466
Stallovegen 17 9016 TROMSØ 69.6656, 18.9296 118 / 1494
Stallovegen 18A 9016 TROMSØ 69.6664, 18.9313 118 / 1466
Stallovegen 18B 9016 TROMSØ 69.6663, 18.9314 118 / 1466
Stallovegen 19 9016 TROMSØ 69.6656, 18.9294 118 / 1493
Stallovegen 20 9016 TROMSØ 69.6666, 18.9312 118 / 1466
Stallovegen 21 9016 TROMSØ 69.6654, 18.9293 118 / 1492
Stallovegen 22 9016 TROMSØ 69.6665, 18.9312 118 / 1466
Stallovegen 23 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9291 118 / 1491
Stallovegen 24 9016 TROMSØ 69.6665, 18.9313 118 / 1466
Stallovegen 25 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9290 118 / 1490
Stallovegen 26 9016 TROMSØ 69.6664, 18.9314 118 / 1466
Stallovegen 27 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9289 118 / 1465
Stallovegen 28 9016 TROMSØ 69.6664, 18.9314 118 / 1466
Stallovegen 29 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9288 118 / 1489
Stallovegen 30 9016 TROMSØ 69.6663, 18.9314 118 / 1466
Stallovegen 31 9016 TROMSØ 69.6651, 18.9287 118 / 1488
Stallovegen 32 9016 TROMSØ 69.6662, 18.9315 118 / 1466
Stallovegen 33 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9286 118 / 1487
Stallovegen 34 9016 TROMSØ 69.6665, 18.9314 118 / 1466
Stallovegen 35 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9286 118 / 1486
Stallovegen 36 9016 TROMSØ 69.6664, 18.9314 118 / 1466
Stallovegen 38 9016 TROMSØ 69.6663, 18.9314 118 / 1466
Stallovegen 40 9016 TROMSØ 69.6663, 18.9316 118 / 1466
Stallovegen 42 9016 TROMSØ 69.6661, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 44 9016 TROMSØ 69.6661, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 46 9016 TROMSØ 69.6661, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 48 9016 TROMSØ 69.6660, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 50 9016 TROMSØ 69.6660, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 52 9016 TROMSØ 69.6659, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 54 9016 TROMSØ 69.6658, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 56 9016 TROMSØ 69.6658, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 58 9016 TROMSØ 69.6657, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 60 9016 TROMSØ 69.6657, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 62 9016 TROMSØ 69.6661, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 64 9016 TROMSØ 69.6660, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 66 9016 TROMSØ 69.6660, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 68 9016 TROMSØ 69.6659, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 70 9016 TROMSØ 69.6658, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 72 9016 TROMSØ 69.6657, 18.9320 118 / 1467
Stallovegen 74 9016 TROMSØ 69.6656, 18.9320 118 / 1467
Stallovegen 76 9016 TROMSØ 69.6659, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 78 9016 TROMSØ 69.6658, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 80 9016 TROMSØ 69.6658, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 82 9016 TROMSØ 69.6657, 18.9320 118 / 1467
Stallovegen 84 9016 TROMSØ 69.6656, 18.9320 118 / 1467
Stallovegen 86 9016 TROMSØ 69.6658, 18.9319 118 / 1467
Stallovegen 88 9016 TROMSØ 69.6657, 18.9320 118 / 1467
Stallovegen 90 9016 TROMSØ 69.6656, 18.9320 118 / 1467
Stallovegen 92 9016 TROMSØ 69.6655, 18.9316 118 / 1467
Stallovegen 94 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9314 118 / 1467
Stallovegen 96 9016 TROMSØ 69.6655, 18.9317 118 / 1467
Stallovegen 98 9016 TROMSØ 69.6655, 18.9317 118 / 1467
Stallovegen 100 9016 TROMSØ 69.6654, 18.9317 118 / 1467
Stallovegen 102 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9316 118 / 1467
Stallovegen 104 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9314 118 / 1467
Stallovegen 106 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9314 118 / 1467
Stallovegen 108 9016 TROMSØ 69.6655, 18.9317 118 / 1467
Stallovegen 110 9016 TROMSØ 69.6655, 18.9317 118 / 1467
Stallovegen 112 9016 TROMSØ 69.6654, 18.9317 118 / 1467
Stallovegen 114 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9315 118 / 1467
Stallovegen 116 9016 TROMSØ 69.6655, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 118 9016 TROMSØ 69.6655, 18.9318 118 / 1467
Stallovegen 120 9016 TROMSØ 69.6654, 18.9317 118 / 1467
Stallovegen 122 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9305 118 / 1523
Stallovegen 124 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9305 118 / 1523
Stallovegen 126 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9306 118 / 1523
Stallovegen 128 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9307 118 / 1523
Stallovegen 130 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9308 118 / 1523
Stallovegen 132 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9308 118 / 1523
Stallovegen 134 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9309 118 / 1523
Stallovegen 136 9016 TROMSØ 69.6651, 18.9309 118 / 1523
Stallovegen 138 9016 TROMSØ 69.6651, 18.9310 118 / 1523
Stallovegen 140 9016 TROMSØ 69.6651, 18.9310 118 / 1523
Stallovegen 142 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9310 118 / 1523
Stallovegen 144 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9311 118 / 1523
Stallovegen 146 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9312 118 / 1523
Stallovegen 148 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9308 118 / 1523
Stallovegen 150 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9309 118 / 1523
Stallovegen 152 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9309 118 / 1523
Stallovegen 154 9016 TROMSØ 69.6651, 18.9309 118 / 1523
Stallovegen 156 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9309 118 / 1523
Stallovegen 158 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9308 118 / 1523
Stallovegen 160 9016 TROMSØ 69.6649, 18.9310 118 / 1523
Stallovegen 162 9016 TROMSØ 69.6649, 18.9308 118 / 1523
Stallovegen 164 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9307 118 / 1523

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken