Clodiusbakken 15B
9009 TROMSØ

Clodiusbakken 15B, 9009 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Clodiusbakken 15B, 9009 TROMSØ:

  • Postnummer: 9009 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 184 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 123 ØVRE BYKRETS
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Clodiusbakken

Clodiusbakken er ein veg i Tromsø kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Clodiusbakken 1 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9497 200 / 172
Clodiusbakken 2 9009 TROMSØ 69.6525, 18.9493 200 / 177
Clodiusbakken 3 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9490 200 / 175
Clodiusbakken 4 9009 TROMSØ 69.6527, 18.9490 200 / 710
Clodiusbakken 5 9009 TROMSØ 69.6536, 18.9500 200 / 4027
Clodiusbakken 6 9009 TROMSØ 69.6528, 18.9476 200 / 2273
Clodiusbakken 7 9009 TROMSØ 69.6531, 18.9481 200 / 189
Clodiusbakken 8 9009 TROMSØ 69.6526, 18.9473 200 / 2272
Clodiusbakken 9 9009 TROMSØ 69.6535, 18.9471 200 / 180
Clodiusbakken 10 9009 TROMSØ 69.6527, 18.9467 200 / 2271
Clodiusbakken 11 9009 TROMSØ 69.6537, 18.9466 200 / 181
Clodiusbakken 12A 9009 TROMSØ 69.6529, 18.9471 200 / 2270
Clodiusbakken 12B 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9472 200 / 182
Clodiusbakken 13 9009 TROMSØ 69.6539, 18.9461 200 / 183
Clodiusbakken 15A 9009 TROMSØ 69.6541, 18.9455 200 / 184
Clodiusbakken 15B 9009 TROMSØ 69.6542, 18.9456 200 / 184
Clodiusbakken 16 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9463 200 / 2063
Clodiusbakken 17 9009 TROMSØ 69.6546, 18.9443 200 / 633
Clodiusbakken 18 9009 TROMSØ 69.6532, 18.9467 200 / 2064
Clodiusbakken 19 9009 TROMSØ 69.6546, 18.9444 200 / 633
Clodiusbakken 21 9009 TROMSØ 69.6549, 18.9417 119 / 2172
Clodiusbakken 23 9009 TROMSØ 69.6547, 18.9411 119 / 1499
Clodiusbakken 30 9009 TROMSØ 69.6530, 18.9403 200 / 757

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken