Oscar Larsens veg 12
9007 TROMSØ

Oscar Larsens veg 12, 9007 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Oscar Larsens veg 12, 9007 TROMSØ:

  • Postnummer: 9007 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 120 / 64 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 211 BEKKEVOLL- ALFHEIMMYRA
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Oscar Larsens veg

Oscar Larsens veg er ein veg i Tromsø kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Oscar Larsens veg 1 9007 TROMSØ 69.6497, 18.9382 120 / 7
Oscar Larsens veg 3 9007 TROMSØ 69.6497, 18.9376 120 / 6
Oscar Larsens veg 4 9007 TROMSØ 69.6502, 18.9369 120 / 52
Oscar Larsens veg 5 9007 TROMSØ 69.6498, 18.9369 120 / 13
Oscar Larsens veg 6 9007 TROMSØ 69.6502, 18.9364 120 / 63
Oscar Larsens veg 7A 9007 TROMSØ 69.6499, 18.9363 120 / 16
Oscar Larsens veg 7B 9007 TROMSØ 69.6499, 18.9362 120 / 16
Oscar Larsens veg 7C 9007 TROMSØ 69.6500, 18.9361 120 / 16
Oscar Larsens veg 8 9007 TROMSØ 69.6503, 18.9360 120 / 22
Oscar Larsens veg 9 9007 TROMSØ 69.6500, 18.9357 120 / 55
Oscar Larsens veg 10 9007 TROMSØ 69.6503, 18.9356 120 / 19
Oscar Larsens veg 11 9007 TROMSØ 69.6500, 18.9354 120 / 17
Oscar Larsens veg 12 9007 TROMSØ 69.6504, 18.9345 120 / 64
Oscar Larsens veg 13 9007 TROMSØ 69.6501, 18.9344 120 / 32
Oscar Larsens veg 14 9007 TROMSØ 69.6505, 18.9341 120 / 28
Oscar Larsens veg 15 9007 TROMSØ 69.6500, 18.9339 120 / 31
Oscar Larsens veg 17 9007 TROMSØ 69.6501, 18.9338 120 / 53
Oscar Larsens veg 19 9007 TROMSØ 69.6500, 18.9331 119 / 2150

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken