Gitta Jønssons veg 15A
9012 TROMSØ

Gitta Jønssons veg 15A, 9012 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gitta Jønssons veg 15A, 9012 TROMSØ:

  • Postnummer: 9012 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 227 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 216 ELVERHØY-STALHEIM
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Gitta Jønssons veg

Gitta Jønssons veg er ein veg i Tromsø kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gitta Jønssons veg 1 9012 TROMSØ 69.6529, 18.9281 118 / 235
Gitta Jønssons veg 2 9012 TROMSØ 69.6533, 18.9293 118 / 395
Gitta Jønssons veg 3 9012 TROMSØ 69.6529, 18.9277 118 / 235
Gitta Jønssons veg 4 9012 TROMSØ 69.6534, 18.9280 118 / 398
Gitta Jønssons veg 5 9012 TROMSØ 69.6530, 18.9272 118 / 235
Gitta Jønssons veg 6 9012 TROMSØ 69.6533, 18.9269 118 / 301
Gitta Jønssons veg 7A 9012 TROMSØ 69.6529, 18.9264 118 / 1008
Gitta Jønssons veg 7B 9012 TROMSØ 69.6530, 18.9265 118 / 241
Gitta Jønssons veg 8 9012 TROMSØ 69.6530, 18.9253 118 / 222
Gitta Jønssons veg 9A 9012 TROMSØ 69.6527, 18.9260 118 / 220
Gitta Jønssons veg 9B 9012 TROMSØ 69.6528, 18.9261 118 / 1596
Gitta Jønssons veg 10 9012 TROMSØ 69.6528, 18.9250 118 / 250
Gitta Jønssons veg 11A 9012 TROMSØ 69.6525, 18.9257 118 / 1541
Gitta Jønssons veg 11B 9012 TROMSØ 69.6526, 18.9258 118 / 240
Gitta Jønssons veg 12 9012 TROMSØ 69.6526, 18.9248 118 / 224
Gitta Jønssons veg 13 9012 TROMSØ 69.6523, 18.9255 118 / 228
Gitta Jønssons veg 13A 9012 TROMSØ 69.6523, 18.9254 118 / 509
Gitta Jønssons veg 14 9012 TROMSØ 69.6524, 18.9245 118 / 238
Gitta Jønssons veg 14A 9012 TROMSØ 69.6523, 18.9244 118 / 508
Gitta Jønssons veg 15A 9012 TROMSØ 69.6519, 18.9252 118 / 227
Gitta Jønssons veg 15B 9012 TROMSØ 69.6519, 18.9252 118 / 227
Gitta Jønssons veg 16 9012 TROMSØ 69.6522, 18.9244 118 / 902
Gitta Jønssons veg 17 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9254 118 / 231
Gitta Jønssons veg 17A 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9254 118 / 310
Gitta Jønssons veg 18 9012 TROMSØ 69.6519, 18.9240 118 / 246
Gitta Jønssons veg 19 9012 TROMSØ 69.6514, 18.9253 118 / 249
Gitta Jønssons veg 19A 9012 TROMSØ 69.6515, 18.9254 118 / 298
Gitta Jønssons veg 20 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9242 118 / 221
Gitta Jønssons veg 21 9012 TROMSØ 69.6512, 18.9252 118 / 252
Gitta Jønssons veg 22 9012 TROMSØ 69.6514, 18.9244 118 / 219
Gitta Jønssons veg 24 9012 TROMSØ 69.6512, 18.9244 118 / 258
Gitta Jønssons veg 26 9012 TROMSØ 69.6512, 18.9243 118 / 258

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken