Sørslettvegen 8
9016 TROMSØ

Sørslettvegen 8, 9016 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sørslettvegen 8, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 1531 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 202 HOLT-ÅSGÅRD
  • Valkrins: 2 BJERKAKER
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Sørslettvegen

Sørslettvegen er ein veg i Tromsø kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørslettvegen 2 9016 TROMSØ 69.6565, 18.9175 118 / 1561
Sørslettvegen 3 9016 TROMSØ 69.6566, 18.9190 118 / 1561
Sørslettvegen 4 9016 TROMSØ 69.6563, 18.9180 118 / 1561
Sørslettvegen 6 9016 TROMSØ 69.6561, 18.9186 118 / 407
Sørslettvegen 8 9016 TROMSØ 69.6563, 18.9197 118 / 1531
Sørslettvegen 10 9016 TROMSØ 69.6566, 18.9199 118 / 1530

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken