Finnhvalvegen 4
9100 KVALØYSLETTA

Finnhvalvegen 4, 9100 KVALØYSLETTA er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finnhvalvegen 4, 9100 KVALØYSLETTA:

  • Postnummer: 9100 KVALØYSLETTA
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 936 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 2036 STAKKEN
  • Valkrins: 8 KVALØYSLETTA
  • Kyrkjesogn: 11010603 Sandnessund
  • Tettstad: Kvaløysletta

Finnhvalvegen

Finnhvalvegen er ein veg i Tromsø kommune med 58 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 55.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finnhvalvegen 1 9100 KVALØYSLETTA 69.6876, 18.8500 72 / 421
Finnhvalvegen 2 9100 KVALØYSLETTA 69.6871, 18.8507 72 / 114
Finnhvalvegen 3 9100 KVALØYSLETTA 69.6875, 18.8494 72 / 422
Finnhvalvegen 4 9100 KVALØYSLETTA 69.6873, 18.8506 72 / 936
Finnhvalvegen 5 9100 KVALØYSLETTA 69.6874, 18.8490 72 / 423
Finnhvalvegen 6 9100 KVALØYSLETTA 69.6871, 18.8499 72 / 117
Finnhvalvegen 7 9100 KVALØYSLETTA 69.6875, 18.8479 72 / 123
Finnhvalvegen 8 9100 KVALØYSLETTA 69.6871, 18.8493 72 / 872
Finnhvalvegen 9 9100 KVALØYSLETTA 69.6873, 18.8485 72 / 424
Finnhvalvegen 11 9100 KVALØYSLETTA 69.6871, 18.8480 72 / 425
Finnhvalvegen 12 9100 KVALØYSLETTA 69.6867, 18.8490 72 / 873
Finnhvalvegen 13 9100 KVALØYSLETTA 69.6870, 18.8477 72 / 426
Finnhvalvegen 14 9100 KVALØYSLETTA 69.6869, 18.8487 72 / 22
Finnhvalvegen 15 9100 KVALØYSLETTA 69.6869, 18.8471 72 / 547
Finnhvalvegen 16 9100 KVALØYSLETTA 69.6868, 18.8483 72 / 427
Finnhvalvegen 17A 9100 KVALØYSLETTA 69.6865, 18.8476 72 / 1033
Finnhvalvegen 17B 9100 KVALØYSLETTA 69.6866, 18.8472 72 / 836
Finnhvalvegen 18 9100 KVALØYSLETTA 69.6866, 18.8486 72 / 428
Finnhvalvegen 19 9100 KVALØYSLETTA 69.6864, 18.8469 72 / 429
Finnhvalvegen 20A 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8470 72 / 586
Finnhvalvegen 20B 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8469 72 / 586
Finnhvalvegen 20C 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8468 72 / 586
Finnhvalvegen 20D 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8471 72 / 586
Finnhvalvegen 20E 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8470 72 / 586
Finnhvalvegen 20F 9100 KVALØYSLETTA 69.6860, 18.8469 72 / 586
Finnhvalvegen 20G 9100 KVALØYSLETTA 69.6860, 18.8468 72 / 586
Finnhvalvegen 21 9100 KVALØYSLETTA 69.6866, 18.8466 72 / 430
Finnhvalvegen 23 9100 KVALØYSLETTA 69.6868, 18.8464 72 / 431
Finnhvalvegen 24 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8462 72 / 432
Finnhvalvegen 25 9100 KVALØYSLETTA 69.6867, 18.8457 72 / 433
Finnhvalvegen 26 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8457 72 / 434
Finnhvalvegen 27 9100 KVALØYSLETTA 69.6864, 18.8460 72 / 435
Finnhvalvegen 28A 9100 KVALØYSLETTA 69.6860, 18.8464 72 / 944
Finnhvalvegen 28B 9100 KVALØYSLETTA 69.6859, 18.8463 72 / 944
Finnhvalvegen 28C 9100 KVALØYSLETTA 69.6859, 18.8459 72 / 945
Finnhvalvegen 29 9100 KVALØYSLETTA 69.6865, 18.8455 72 / 436
Finnhvalvegen 30 9100 KVALØYSLETTA 69.6858, 18.8453 72 / 164
Finnhvalvegen 31 9100 KVALØYSLETTA 69.6866, 18.8453 72 / 437
Finnhvalvegen 32 9100 KVALØYSLETTA 69.6860, 18.8450 72 / 438
Finnhvalvegen 33 9100 KVALØYSLETTA 69.6865, 18.8446 72 / 439
Finnhvalvegen 34 9100 KVALØYSLETTA 69.6862, 18.8449 72 / 440
Finnhvalvegen 35 9100 KVALØYSLETTA 69.6865, 18.8442 72 / 567
Finnhvalvegen 36 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8443 72 / 568
Finnhvalvegen 37 9100 KVALØYSLETTA 69.6864, 18.8437 72 / 569
Finnhvalvegen 39 9100 KVALØYSLETTA 69.6863, 18.8432 72 / 571
Finnhvalvegen 40 9100 KVALØYSLETTA 69.6857, 18.8442 72 / 16
Finnhvalvegen 41 9100 KVALØYSLETTA 69.6862, 18.8424 72 / 572
Finnhvalvegen 43 9100 KVALØYSLETTA 69.6862, 18.8420 72 / 574
Finnhvalvegen 45 9100 KVALØYSLETTA 69.6862, 18.8416 72 / 575
Finnhvalvegen 46 9100 KVALØYSLETTA 69.6860, 18.8434 72 / 576
Finnhvalvegen 47 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8411 72 / 577
Finnhvalvegen 48 9100 KVALØYSLETTA 69.6859, 18.8427 72 / 578
Finnhvalvegen 49 9100 KVALØYSLETTA 69.6861, 18.8407 72 / 579
Finnhvalvegen 50 9100 KVALØYSLETTA 69.6859, 18.8422 72 / 580
Finnhvalvegen 51 9100 KVALØYSLETTA 69.6860, 18.8401 72 / 441
Finnhvalvegen 52 9100 KVALØYSLETTA 69.6857, 18.8400 72 / 442
Finnhvalvegen 53 9100 KVALØYSLETTA 69.6860, 18.8397 72 / 443
Finnhvalvegen 55 9100 KVALØYSLETTA 69.6859, 18.8392 72 / 444

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken