Johnsgårds gate 9B
9009 TROMSØ

Johnsgårds gate 9B, 9009 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Johnsgårds gate 9B, 9009 TROMSØ:

  • Postnummer: 9009 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 626 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 123 ØVRE BYKRETS
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Johnsgårds gate

Johnsgårds gate er ei gate i Tromsø kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Johnsgårds gate 1 9009 TROMSØ 69.6552, 18.9526 200 / 617
Johnsgårds gate 2 9009 TROMSØ 69.6551, 18.9520 200 / 618
Johnsgårds gate 2B 9009 TROMSØ 69.6550, 18.9518 200 / 620
Johnsgårds gate 3 9009 TROMSØ 69.6554, 18.9524 200 / 621
Johnsgårds gate 4 9009 TROMSØ 69.6553, 18.9519 200 / 622
Johnsgårds gate 5 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9505 200 / 623
Johnsgårds gate 6 9009 TROMSØ 69.6554, 18.9499 200 / 624
Johnsgårds gate 7A 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9503 200 / 199
Johnsgårds gate 7B 9009 TROMSØ 69.6557, 18.9502 200 / 199
Johnsgårds gate 9A 9009 TROMSØ 69.6555, 18.9483 200 / 626
Johnsgårds gate 9B 9009 TROMSØ 69.6554, 18.9482 200 / 626
Johnsgårds gate 9C 9009 TROMSØ 69.6554, 18.9481 200 / 626
Johnsgårds gate 9D 9009 TROMSØ 69.6553, 18.9480 200 / 626

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken