Nordavinden 22
9015 TROMSØ

Nordavinden 22, 9015 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordavinden 22, 9015 TROMSØ:

  • Postnummer: 9015 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 690 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 419 ÅSLI
  • Valkrins: 4 MORTENSNES
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Nordavinden

Nordavinden er ein veg i Tromsø kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 57.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordavinden 2 9015 TROMSØ 69.6726, 18.9368 117 / 641
Nordavinden 6 9015 TROMSØ 69.6727, 18.9358 117 / 581
Nordavinden 8 9015 TROMSØ 69.6728, 18.9358 117 / 675
Nordavinden 10 9015 TROMSØ 69.6729, 18.9359 117 / 676
Nordavinden 12 9015 TROMSØ 69.6729, 18.9360 117 / 677
Nordavinden 14 9015 TROMSØ 69.6730, 18.9361 117 / 678
Nordavinden 16 9015 TROMSØ 69.6730, 18.9362 117 / 679
Nordavinden 18 9015 TROMSØ 69.6728, 18.9368 117 / 692
Nordavinden 19 9015 TROMSØ 69.6730, 18.9380 117 / 697
Nordavinden 20 9015 TROMSØ 69.6728, 18.9369 117 / 691
Nordavinden 21 9015 TROMSØ 69.6732, 18.9378 117 / 697
Nordavinden 22 9015 TROMSØ 69.6729, 18.9368 117 / 690
Nordavinden 23 9015 TROMSØ 69.6733, 18.9375 117 / 697
Nordavinden 24 9015 TROMSØ 69.6730, 18.9368 117 / 689
Nordavinden 25 9015 TROMSØ 69.6736, 18.9369 117 / 704
Nordavinden 26 9015 TROMSØ 69.6730, 18.9367 117 / 688
Nordavinden 27 9015 TROMSØ 69.6736, 18.9370 117 / 704
Nordavinden 28 9015 TROMSØ 69.6731, 18.9366 117 / 687
Nordavinden 29 9015 TROMSØ 69.6736, 18.9371 117 / 703
Nordavinden 30 9015 TROMSØ 69.6731, 18.9365 117 / 685
Nordavinden 31 9015 TROMSØ 69.6735, 18.9371 117 / 702
Nordavinden 33 9015 TROMSØ 69.6735, 18.9371 117 / 701
Nordavinden 35 9015 TROMSØ 69.6734, 18.9371 117 / 700
Nordavinden 36 9015 TROMSØ 69.6731, 18.9356 117 / 768
Nordavinden 37 9015 TROMSØ 69.6734, 18.9371 117 / 699
Nordavinden 38 9015 TROMSØ 69.6730, 18.9354 117 / 769
Nordavinden 39 9015 TROMSØ 69.6733, 18.9370 117 / 698
Nordavinden 40 9015 TROMSØ 69.6729, 18.9352 117 / 770
Nordavinden 47 9015 TROMSØ 69.6739, 18.9367 117 / 630
Nordavinden 49 9015 TROMSØ 69.6737, 18.9363 117 / 629
Nordavinden 51 9015 TROMSØ 69.6736, 18.9360 117 / 628
Nordavinden 53 9015 TROMSØ 69.6735, 18.9357 117 / 627
Nordavinden 55 9015 TROMSØ 69.6734, 18.9354 117 / 604
Nordavinden 57 9015 TROMSØ 69.6732, 18.9347 117 / 631

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken