Holtvegen 60
9016 TROMSØ

Holtvegen 60, 9016 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holtvegen 60, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 3 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 202 HOLT-ÅSGÅRD
  • Valkrins: 2 BJERKAKER
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Holtvegen

Holtvegen er ein veg i Tromsø kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 76.

Adressene i Holtvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holtvegen 1 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9362 119 / 1538
Holtvegen 2 9012 TROMSØ 69.6523, 18.9349 121 / 1
Holtvegen 3 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9355 121 / 6
Holtvegen 5 9012 TROMSØ 69.6518, 18.9349 121 / 18
Holtvegen 7 9012 TROMSØ 69.6518, 18.9346 121 / 79
Holtvegen 8 9012 TROMSØ 69.6519, 18.9321 121 / 15
Holtvegen 9 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9337 121 / 25
Holtvegen 9B 9012 TROMSØ 69.6518, 18.9339 121 / 70
Holtvegen 10A 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9316 121 / 41
Holtvegen 10B 9012 TROMSØ 69.6518, 18.9310 121 / 2
Holtvegen 10C 9012 TROMSØ 69.6519, 18.9303 121 / 58
Holtvegen 11A 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9328 121 / 13
Holtvegen 11B 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9331 121 / 57
Holtvegen 12A 9012 TROMSØ 69.6515, 18.9311 119 / 1707
Holtvegen 12B 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9305 119 / 3656
Holtvegen 13 9012 TROMSØ 69.6515, 18.9326 121 / 14
Holtvegen 14 9012 TROMSØ 69.6514, 18.9305 119 / 30
Holtvegen 15 9012 TROMSØ 69.6514, 18.9323 121 / 21
Holtvegen 16 9012 TROMSØ 69.6512, 18.9299 119 / 2521
Holtvegen 18 9012 TROMSØ 69.6511, 18.9297 119 / 2527
Holtvegen 19 9012 TROMSØ 69.6513, 18.9317 121 / 31
Holtvegen 20 9012 TROMSØ 69.6511, 18.9286 119 / 30
Holtvegen 21A 9012 TROMSØ 69.6511, 18.9314 119 / 3313
Holtvegen 21B 9012 TROMSØ 69.6510, 18.9311 119 / 3314
Holtvegen 21C 9012 TROMSØ 69.6509, 18.9309 119 / 3315
Holtvegen 22 9012 TROMSØ 69.6509, 18.9282 119 / 30
Holtvegen 23 9012 TROMSØ 69.6508, 18.9303 119 / 529
Holtvegen 25 9012 TROMSØ 69.6505, 18.9290 119 / 945
Holtvegen 27 9012 TROMSØ 69.6505, 18.9283 119 / 3222
Holtvegen 28 9012 TROMSØ 69.6510, 18.9255 118 / 251
Holtvegen 30A 9012 TROMSØ 69.6513, 18.9237 118 / 232
Holtvegen 30B 9012 TROMSØ 69.6514, 18.9237 118 / 387
Holtvegen 32A 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9237 118 / 226
Holtvegen 32B 9012 TROMSØ 69.6517, 18.9237 118 / 333
Holtvegen 34 9012 TROMSØ 69.6519, 18.9232 118 / 986
Holtvegen 35 9012 TROMSØ 69.6503, 18.9250 118 / 620
Holtvegen 36 9012 TROMSØ 69.6521, 18.9233 118 / 197
Holtvegen 38 9012 TROMSØ 69.6526, 18.9208 118 / 1031
Holtvegen 38A 9012 TROMSØ 69.6526, 18.9208 118 / 1031
Holtvegen 38B 9012 TROMSØ 69.6523, 18.9194 118 / 1031
Holtvegen 60 9016 TROMSØ 69.6541, 18.9166 118 / 3
Holtvegen 61 9016 TROMSØ 69.6530, 18.9157 118 / 3
Holtvegen 66 9016 TROMSØ 69.6537, 18.9140 118 / 3
Holtvegen 70 9016 TROMSØ 69.6539, 18.9126 118 / 3
Holtvegen 71 9016 TROMSØ 69.6525, 18.9126 118 / 1584
Holtvegen 72 9016 TROMSØ 69.6540, 18.9114 118 / 3
Holtvegen 73 9016 TROMSØ 69.6523, 18.9126 118 / 1585
Holtvegen 74 9016 TROMSØ 69.6537, 18.9115 118 / 3
Holtvegen 76 9016 TROMSØ 69.6535, 18.9123 118 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken