Conrad Holmboes veg 48F
9011 TROMSØ

Conrad Holmboes veg 48F, 9011 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Conrad Holmboes veg 48F, 9011 TROMSØ:

  • Postnummer: 9011 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 2025 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 214 SKOGLYST-LAURDAL
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Conrad Holmboes veg

Conrad Holmboes veg er ein veg i Tromsø kommune med 98 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 111.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Conrad Holmboes veg 1A 9011 TROMSØ 69.6533, 18.9484 200 / 188
Conrad Holmboes veg 1B 9011 TROMSØ 69.6534, 18.9484 200 / 188
Conrad Holmboes veg 1C 9011 TROMSØ 69.6535, 18.9486 200 / 188
Conrad Holmboes veg 3 9011 TROMSØ 69.6539, 18.9484 200 / 190
Conrad Holmboes veg 5 9011 TROMSØ 69.6539, 18.9489 200 / 191
Conrad Holmboes veg 7 9011 TROMSØ 69.6542, 18.9485 200 / 192
Conrad Holmboes veg 8 9011 TROMSØ 69.6543, 18.9475 200 / 193
Conrad Holmboes veg 9 9011 TROMSØ 69.6545, 18.9486 200 / 194
Conrad Holmboes veg 10 9011 TROMSØ 69.6546, 18.9473 200 / 193
Conrad Holmboes veg 11 9011 TROMSØ 69.6547, 18.9489 200 / 195
Conrad Holmboes veg 12 9011 TROMSØ 69.6547, 18.9479 200 / 193
Conrad Holmboes veg 13 9011 TROMSØ 69.6550, 18.9488 200 / 196
Conrad Holmboes veg 14 9011 TROMSØ 69.6550, 18.9481 200 / 193
Conrad Holmboes veg 17 9011 TROMSØ 69.6556, 18.9496 200 / 197
Conrad Holmboes veg 19A 9011 TROMSØ 69.6561, 18.9500 200 / 2093
Conrad Holmboes veg 19B 9011 TROMSØ 69.6561, 18.9502 200 / 2094
Conrad Holmboes veg 19C 9011 TROMSØ 69.6559, 18.9502 200 / 2095
Conrad Holmboes veg 19D 9011 TROMSØ 69.6559, 18.9500 200 / 2096
Conrad Holmboes veg 19E 9011 TROMSØ 69.6558, 18.9496 200 / 2097
Conrad Holmboes veg 19F 9011 TROMSØ 69.6559, 18.9497 200 / 2098
Conrad Holmboes veg 19G 9011 TROMSØ 69.6560, 18.9496 200 / 2099
Conrad Holmboes veg 19H 9011 TROMSØ 69.6560, 18.9497 200 / 2100
Conrad Holmboes veg 21 9011 TROMSØ 69.6563, 18.9506 200 / 202
Conrad Holmboes veg 22 9011 TROMSØ 69.6566, 18.9482 200 / 203
Conrad Holmboes veg 24A 9011 TROMSØ 69.6568, 18.9475 119 / 4221
Conrad Holmboes veg 24B 9011 TROMSØ 69.6570, 18.9476 119 / 93
Conrad Holmboes veg 24C 9011 TROMSØ 69.6572, 18.9480 119 / 4222
Conrad Holmboes veg 25 9011 TROMSØ 69.6567, 18.9492 200 / 206
Conrad Holmboes veg 26 9011 TROMSØ 69.6571, 18.9484 119 / 809
Conrad Holmboes veg 27 9011 TROMSØ 69.6571, 18.9494 200 / 208
Conrad Holmboes veg 28A 9011 TROMSØ 69.6573, 18.9486 119 / 3476
Conrad Holmboes veg 28B 9011 TROMSØ 69.6575, 18.9483 119 / 3477
Conrad Holmboes veg 28C 9011 TROMSØ 69.6576, 18.9486 119 / 3478
Conrad Holmboes veg 29 9011 TROMSØ 69.6576, 18.9497 200 / 210
Conrad Holmboes veg 30 9011 TROMSØ 69.6579, 18.9490 119 / 596
Conrad Holmboes veg 31 9011 TROMSØ 69.6578, 18.9499 200 / 211
Conrad Holmboes veg 32 9011 TROMSØ 69.6582, 18.9494 119 / 617
Conrad Holmboes veg 33 9011 TROMSØ 69.6581, 18.9503 200 / 212
Conrad Holmboes veg 34 9011 TROMSØ 69.6586, 18.9498 119 / 3133
Conrad Holmboes veg 34A 9011 TROMSØ 69.6584, 18.9497 119 / 429
Conrad Holmboes veg 34B 9011 TROMSØ 69.6586, 18.9493 119 / 2522
Conrad Holmboes veg 34C 9011 TROMSØ 69.6587, 18.9493 119 / 2926
Conrad Holmboes veg 35 9011 TROMSØ 69.6583, 18.9504 200 / 213
Conrad Holmboes veg 36A 9011 TROMSØ 69.6588, 18.9500 119 / 2500
Conrad Holmboes veg 36B 9011 TROMSØ 69.6589, 18.9496 119 / 597
Conrad Holmboes veg 37 9011 TROMSØ 69.6584, 18.9508 200 / 2205
Conrad Holmboes veg 38 9011 TROMSØ 69.6594, 18.9512 119 / 1325
Conrad Holmboes veg 40A 9011 TROMSØ 69.6597, 18.9510 119 / 4
Conrad Holmboes veg 40B 9011 TROMSØ 69.6598, 18.9506 119 / 3369
Conrad Holmboes veg 41A 9011 TROMSØ 69.6587, 18.9510 200 / 1891
Conrad Holmboes veg 41B 9011 TROMSØ 69.6586, 18.9511 200 / 1891
Conrad Holmboes veg 41C 9011 TROMSØ 69.6586, 18.9512 200 / 1891
Conrad Holmboes veg 42A 9011 TROMSØ 69.6600, 18.9510 119 / 1420
Conrad Holmboes veg 42B 9011 TROMSØ 69.6601, 18.9509 119 / 2221
Conrad Holmboes veg 43A 9011 TROMSØ 69.6589, 18.9513 200 / 215
Conrad Holmboes veg 43B 9011 TROMSØ 69.6588, 18.9515 200 / 2262
Conrad Holmboes veg 44 9011 TROMSØ 69.6602, 18.9506 119 / 2105
Conrad Holmboes veg 45 9011 TROMSØ 69.6591, 18.9515 200 / 216
Conrad Holmboes veg 46B 9011 TROMSØ 69.6604, 18.9499 119 / 3862
Conrad Holmboes veg 46C 9011 TROMSØ 69.6606, 18.9500 119 / 3861
Conrad Holmboes veg 47A 9011 TROMSØ 69.6592, 18.9519 200 / 4000
Conrad Holmboes veg 47B 9011 TROMSØ 69.6592, 18.9520 200 / 217
Conrad Holmboes veg 48A 9011 TROMSØ 69.6609, 18.9499 119 / 2025
Conrad Holmboes veg 48B 9011 TROMSØ 69.6609, 18.9500 119 / 2025
Conrad Holmboes veg 48C 9011 TROMSØ 69.6609, 18.9500 119 / 2025
Conrad Holmboes veg 48D 9011 TROMSØ 69.6610, 18.9500 119 / 2025
Conrad Holmboes veg 48E 9011 TROMSØ 69.6609, 18.9499 119 / 2025
Conrad Holmboes veg 48F 9011 TROMSØ 69.6610, 18.9499 119 / 2025
Conrad Holmboes veg 49 9011 TROMSØ 69.6594, 18.9522 200 / 219
Conrad Holmboes veg 50 9011 TROMSØ 69.6614, 18.9497 119 / 1967
Conrad Holmboes veg 51 9011 TROMSØ 69.6596, 18.9526 119 / 1456
Conrad Holmboes veg 52 9011 TROMSØ 69.6615, 18.9498 119 / 1968
Conrad Holmboes veg 53 9011 TROMSØ 69.6599, 18.9529 119 / 1836
Conrad Holmboes veg 54 9011 TROMSØ 69.6616, 18.9499 119 / 1996
Conrad Holmboes veg 55 9011 TROMSØ 69.6598, 18.9519 119 / 1837
Conrad Holmboes veg 56 9011 TROMSØ 69.6617, 18.9498 119 / 1997
Conrad Holmboes veg 57A 9011 TROMSØ 69.6600, 18.9517 119 / 3152
Conrad Holmboes veg 57B 9011 TROMSØ 69.6600, 18.9520 119 / 3619
Conrad Holmboes veg 58 9011 TROMSØ 69.6618, 18.9499 119 / 1998
Conrad Holmboes veg 59B 9011 TROMSØ 69.6602, 18.9526 119 / 3153
Conrad Holmboes veg 60 9011 TROMSØ 69.6619, 18.9498 119 / 1999
Conrad Holmboes veg 62 9011 TROMSØ 69.6621, 18.9498 119 / 2044
Conrad Holmboes veg 64 9011 TROMSØ 69.6622, 18.9498 119 / 3463
Conrad Holmboes veg 67 9011 TROMSØ 69.6618, 18.9510 119 / 1676
Conrad Holmboes veg 69 9011 TROMSØ 69.6620, 18.9506 119 / 2092
Conrad Holmboes veg 73 9011 TROMSØ 69.6629, 18.9504 119 / 2024
Conrad Holmboes veg 75 9011 TROMSØ 69.6630, 18.9509 119 / 2030
Conrad Holmboes veg 77 9011 TROMSØ 69.6631, 18.9514 119 / 2098
Conrad Holmboes veg 79 9011 TROMSØ 69.6633, 18.9508 119 / 880
Conrad Holmboes veg 81 9011 TROMSØ 69.6635, 18.9514 119 / 923
Conrad Holmboes veg 89 9011 TROMSØ 69.6640, 18.9508 119 / 2202
Conrad Holmboes veg 95 9011 TROMSØ 69.6648, 18.9510 119 / 2972
Conrad Holmboes veg 102 9011 TROMSØ 69.6654, 18.9533 119 / 3659
Conrad Holmboes veg 104 9011 TROMSØ 69.6653, 18.9532 119 / 3659
Conrad Holmboes veg 106 9011 TROMSØ 69.6651, 18.9531 119 / 3659
Conrad Holmboes veg 108 9011 TROMSØ 69.6650, 18.9530 119 / 3659
Conrad Holmboes veg 109 9011 TROMSØ 69.6648, 18.9523 119 / 3659
Conrad Holmboes veg 111 9011 TROMSØ 69.6647, 18.9522 119 / 3659

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken