Mortensnesvegen 6
9014 TROMSØ

Mortensnesvegen 6, 9014 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mortensnesvegen 6, 9014 TROMSØ:

  • Postnummer: 9014 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 387 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 402 NYBORGMARKA
  • Valkrins: 4 MORTENSNES
  • Kyrkjesogn: 11010501 Grønnåsen
  • Tettstad: Tromsø

Mortensnesvegen

Mortensnesvegen er ein veg i Tromsø kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mortensnesvegen 1 9014 TROMSØ 69.6835, 18.9424 116 / 324
Mortensnesvegen 6 9014 TROMSØ 69.6824, 18.9408 117 / 387
Mortensnesvegen 10 9014 TROMSØ 69.6843, 18.9386 116 / 363

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken