Karl Pettersens gate 31A
9009 TROMSØ

Karl Pettersens gate 31A, 9009 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Karl Pettersens gate 31A, 9009 TROMSØ:

  • Postnummer: 9009 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 2472 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 123 ØVRE BYKRETS
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Karl Pettersens gate

Karl Pettersens gate er ei gate i Tromsø kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 18 til 36.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Karl Pettersens gate 18 9009 TROMSØ 69.6509, 18.9458 200 / 689
Karl Pettersens gate 20 9009 TROMSØ 69.6511, 18.9461 200 / 690
Karl Pettersens gate 22A 9009 TROMSØ 69.6513, 18.9462 200 / 692
Karl Pettersens gate 22B 9009 TROMSØ 69.6513, 18.9462 200 / 692
Karl Pettersens gate 22C 9009 TROMSØ 69.6513, 18.9460 200 / 692
Karl Pettersens gate 22D 9009 TROMSØ 69.6513, 18.9460 200 / 692
Karl Pettersens gate 23 9009 TROMSØ 69.6511, 18.9467 200 / 693
Karl Pettersens gate 24A 9009 TROMSØ 69.6515, 18.9464 200 / 2417
Karl Pettersens gate 24B 9009 TROMSØ 69.6515, 18.9462 200 / 694
Karl Pettersens gate 25 9009 TROMSØ 69.6513, 18.9468 200 / 695
Karl Pettersens gate 26 9009 TROMSØ 69.6517, 18.9462 200 / 696
Karl Pettersens gate 27 9009 TROMSØ 69.6516, 18.9471 200 / 698
Karl Pettersens gate 28 9009 TROMSØ 69.6520, 18.9467 200 / 699
Karl Pettersens gate 29 9009 TROMSØ 69.6518, 18.9478 200 / 700
Karl Pettersens gate 30A 9009 TROMSØ 69.6522, 18.9469 200 / 701
Karl Pettersens gate 30B 9009 TROMSØ 69.6522, 18.9466 200 / 2324
Karl Pettersens gate 31A 9009 TROMSØ 69.6520, 18.9479 200 / 2472
Karl Pettersens gate 31B 9009 TROMSØ 69.6521, 18.9479 200 / 703
Karl Pettersens gate 32 9009 TROMSØ 69.6524, 18.9470 200 / 705
Karl Pettersens gate 33 9009 TROMSØ 69.6523, 18.9482 200 / 706
Karl Pettersens gate 34 9009 TROMSØ 69.6526, 18.9479 200 / 707
Karl Pettersens gate 35 9009 TROMSØ 69.6526, 18.9486 200 / 708
Karl Pettersens gate 36 9009 TROMSØ 69.6527, 18.9482 200 / 709

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken