Sparre Schneiders veg 1L
9011 TROMSØ

Sparre Schneiders veg 1L, 9011 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sparre Schneiders veg 1L, 9011 TROMSØ:

  • Postnummer: 9011 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 417 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 213 FORHÅPNINGEN-MYRENG
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Sparre Schneiders veg

Sparre Schneiders veg er ein veg i Tromsø kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sparre Schneiders veg 1A 9011 TROMSØ 69.6574, 18.9423 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1B 9011 TROMSØ 69.6573, 18.9424 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1C 9011 TROMSØ 69.6573, 18.9422 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1D 9011 TROMSØ 69.6573, 18.9421 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1E 9011 TROMSØ 69.6573, 18.9420 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1F 9011 TROMSØ 69.6571, 18.9422 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1G 9011 TROMSØ 69.6571, 18.9420 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1H 9011 TROMSØ 69.6571, 18.9419 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1J 9011 TROMSØ 69.6572, 18.9418 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1K 9011 TROMSØ 69.6572, 18.9416 119 / 417
Sparre Schneiders veg 1L 9011 TROMSØ 69.6572, 18.9415 119 / 417
Sparre Schneiders veg 2 9011 TROMSØ 69.6577, 18.9415 119 / 1296
Sparre Schneiders veg 3 9011 TROMSØ 69.6570, 18.9411 119 / 1825
Sparre Schneiders veg 4 9011 TROMSØ 69.6575, 18.9412 122 / 5
Sparre Schneiders veg 5 9011 TROMSØ 69.6569, 18.9409 119 / 3735
Sparre Schneiders veg 6 9011 TROMSØ 69.6573, 18.9408 122 / 5
Sparre Schneiders veg 7 9011 TROMSØ 69.6568, 18.9405 119 / 3309
Sparre Schneiders veg 8 9011 TROMSØ 69.6571, 18.9401 122 / 9
Sparre Schneiders veg 9 9011 TROMSØ 69.6566, 18.9402 119 / 1646
Sparre Schneiders veg 10 9011 TROMSØ 69.6570, 18.9399 122 / 7
Sparre Schneiders veg 12 9011 TROMSØ 69.6569, 18.9397 122 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken