Prost Schielderups gate 8
9012 TROMSØ

Prost Schielderups gate 8, 9012 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Prost Schielderups gate 8, 9012 TROMSØ:

  • Postnummer: 9012 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 2477 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 212 SOMMERLYST
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Prost Schielderups gate

Prost Schielderups gate er ei gate i Tromsø kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Prost Schielderups gate 1 9012 TROMSØ 69.6501, 18.9383 120 / 5
Prost Schielderups gate 2 9012 TROMSØ 69.6505, 18.9382 200 / 1098
Prost Schielderups gate 3 9012 TROMSØ 69.6502, 18.9374 200 / 1099
Prost Schielderups gate 4 9012 TROMSØ 69.6507, 18.9378 200 / 1100
Prost Schielderups gate 5 9012 TROMSØ 69.6504, 18.9370 120 / 2
Prost Schielderups gate 6 9012 TROMSØ 69.6511, 18.9373 200 / 1101
Prost Schielderups gate 7 9012 TROMSØ 69.6507, 18.9366 119 / 527
Prost Schielderups gate 7B 9012 TROMSØ 69.6504, 18.9363 120 / 21
Prost Schielderups gate 7C 9012 TROMSØ 69.6505, 18.9358 120 / 20
Prost Schielderups gate 8 9012 TROMSØ 69.6509, 18.9379 200 / 2477
Prost Schielderups gate 9 9012 TROMSØ 69.6508, 18.9360 119 / 138
Prost Schielderups gate 9B 9012 TROMSØ 69.6512, 18.9345 119 / 3797
Prost Schielderups gate 9C 9012 TROMSØ 69.6513, 18.9340 121 / 11
Prost Schielderups gate 10 9012 TROMSØ 69.6509, 18.9369 200 / 1102
Prost Schielderups gate 11 9012 TROMSØ 69.6514, 18.9337 121 / 12
Prost Schielderups gate 12 9012 TROMSØ 69.6513, 18.9355 119 / 2095
Prost Schielderups gate 13 9012 TROMSØ 69.6521, 18.9315 121 / 29
Prost Schielderups gate 14A 9012 TROMSØ 69.6514, 18.9350 121 / 40
Prost Schielderups gate 14B 9012 TROMSØ 69.6515, 18.9353 121 / 39
Prost Schielderups gate 15 9012 TROMSØ 69.6521, 18.9308 121 / 32
Prost Schielderups gate 16 9012 TROMSØ 69.6514, 18.9348 121 / 37
Prost Schielderups gate 17 9012 TROMSØ 69.6523, 18.9311 121 / 26
Prost Schielderups gate 18 9012 TROMSØ 69.6516, 18.9343 121 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken