Lerkevegen 93
9015 TROMSØ

Lerkevegen 93, 9015 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lerkevegen 93, 9015 TROMSØ:

  • Postnummer: 9015 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 376 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 411 HÅPET
  • Valkrins: 4 MORTENSNES
  • Kyrkjesogn: 11010501 Grønnåsen
  • Tettstad: Tromsø

Lerkevegen

Lerkevegen er ein veg i Tromsø kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 91 til 93.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lerkevegen 91 9015 TROMSØ 69.6762, 18.9367 117 / 1
Lerkevegen 93 9015 TROMSØ 69.6763, 18.9360 117 / 376

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken