Biskop Berggravs gate 25B
9011 TROMSØ

Biskop Berggravs gate 25B, 9011 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Biskop Berggravs gate 25B, 9011 TROMSØ:

  • Postnummer: 9011 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 4007 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 214 SKOGLYST-LAURDAL
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010101 Tromsø Domkirke
  • Tettstad: Tromsø

Biskop Berggravs gate

Biskop Berggravs gate er ei gate i Tromsø kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 50.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Biskop Berggravs gate 17 9011 TROMSØ 69.6605, 18.9452 119 / 3454
Biskop Berggravs gate 19 9011 TROMSØ 69.6607, 18.9452 119 / 3455
Biskop Berggravs gate 20 9011 TROMSØ 69.6605, 18.9461 119 / 1970
Biskop Berggravs gate 21 9011 TROMSØ 69.6608, 18.9452 119 / 3456
Biskop Berggravs gate 22 9011 TROMSØ 69.6605, 18.9462 119 / 1971
Biskop Berggravs gate 23 9011 TROMSØ 69.6610, 18.9453 119 / 4008
Biskop Berggravs gate 24 9011 TROMSØ 69.6607, 18.9462 119 / 1972
Biskop Berggravs gate 25A 9011 TROMSØ 69.6610, 18.9448 119 / 4007
Biskop Berggravs gate 25B 9011 TROMSØ 69.6611, 18.9445 119 / 4007
Biskop Berggravs gate 26 9011 TROMSØ 69.6608, 18.9462 119 / 1973
Biskop Berggravs gate 27 9011 TROMSØ 69.6611, 18.9442 119 / 1615
Biskop Berggravs gate 28 9011 TROMSØ 69.6609, 18.9462 119 / 1966
Biskop Berggravs gate 29 9011 TROMSØ 69.6612, 18.9453 119 / 3685
Biskop Berggravs gate 30 9011 TROMSØ 69.6610, 18.9462 119 / 1969
Biskop Berggravs gate 31 9011 TROMSØ 69.6613, 18.9447 119 / 163
Biskop Berggravs gate 32 9011 TROMSØ 69.6612, 18.9462 119 / 1962
Biskop Berggravs gate 33 9011 TROMSØ 69.6614, 18.9452 119 / 3999
Biskop Berggravs gate 34 9011 TROMSØ 69.6612, 18.9463 119 / 1963
Biskop Berggravs gate 36 9011 TROMSØ 69.6614, 18.9463 119 / 1974
Biskop Berggravs gate 38 9011 TROMSØ 69.6615, 18.9462 119 / 1975
Biskop Berggravs gate 40 9011 TROMSØ 69.6616, 18.9462 119 / 1964
Biskop Berggravs gate 48 9011 TROMSØ 69.6619, 18.9445 119 / 3636
Biskop Berggravs gate 50 9011 TROMSØ 69.6616, 18.9436 119 / 3845

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken