Kløvervegen 2C
9016 TROMSØ

Kløvervegen 2C, 9016 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kløvervegen 2C, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 332 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 217 NORRØNA
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Kløvervegen

Kløvervegen er ein veg i Tromsø kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kløvervegen 1 9016 TROMSØ 69.6650, 18.9194 118 / 964
Kløvervegen 2A 9016 TROMSØ 69.6647, 18.9199 118 / 332
Kløvervegen 2B 9016 TROMSØ 69.6647, 18.9198 118 / 332
Kløvervegen 2C 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9196 118 / 332
Kløvervegen 2D 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9202 118 / 331
Kløvervegen 2E 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9200 118 / 331
Kløvervegen 2F 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9199 118 / 331
Kløvervegen 4A 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9191 118 / 431
Kløvervegen 4B 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9190 118 / 431
Kløvervegen 4C 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9188 118 / 431
Kløvervegen 6 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9183 118 / 434
Kløvervegen 8 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9176 118 / 435
Kløvervegen 9 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9165 118 / 917
Kløvervegen 10A 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9170 118 / 437
Kløvervegen 10B 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9168 118 / 437
Kløvervegen 10C 9016 TROMSØ 69.6641, 18.9165 118 / 437
Kløvervegen 10D 9016 TROMSØ 69.6641, 18.9164 118 / 437
Kløvervegen 11 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9160 118 / 917
Kløvervegen 12 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9156 118 / 909
Kløvervegen 13 9016 TROMSØ 69.6643, 18.9153 118 / 941
Kløvervegen 14 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9148 118 / 910
Kløvervegen 15 9016 TROMSØ 69.6642, 18.9146 118 / 918
Kløvervegen 18 9016 TROMSØ 69.6631, 18.9138 118 / 911
Kløvervegen 19 9016 TROMSØ 69.6638, 18.9138 118 / 908

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken