Smålia 1
9118 BRENSHOLMEN

Smålia 1, 9118 BRENSHOLMEN er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Smålia 1, 9118 BRENSHOLMEN:

  • Postnummer: 9118 BRENSHOLMEN
  • Gards-/bruksnummer: 170 / 132 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 4103 BRENSHOLMEN
  • Valkrins: 25 SOMMARØY
  • Kyrkjesogn: 11010602 Hillesøy
  • Tettstad:

Smålia

Smålia er ein veg i Tromsø kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Smålia 1 9118 BRENSHOLMEN 69.6075, 18.0633 170 / 132
Smålia 3 9118 BRENSHOLMEN 69.6075, 18.0639 170 / 131
Smålia 5 9118 BRENSHOLMEN 69.6076, 18.0647 170 / 73
Smålia 7 9118 BRENSHOLMEN 69.6077, 18.0653 170 / 73
Smålia 9 9118 BRENSHOLMEN 69.6077, 18.0659 170 / 126
Smålia 11 9118 BRENSHOLMEN 69.6078, 18.0668 170 / 127
Smålia 13 9118 BRENSHOLMEN 69.6077, 18.0668 170 / 127
Smålia 14 9118 BRENSHOLMEN 69.6083, 18.0630 170 / 80
Smålia 16 9118 BRENSHOLMEN 69.6083, 18.0637 170 / 81
Smålia 18 9118 BRENSHOLMEN 69.6081, 18.0644 170 / 82
Smålia 20 9118 BRENSHOLMEN 69.6082, 18.0650 170 / 83
Smålia 22 9118 BRENSHOLMEN 69.6082, 18.0657 170 / 84
Smålia 24 9118 BRENSHOLMEN 69.6082, 18.0664 170 / 85

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken