Smedgårdsveien 28B
3534 SOKNA

Smedgårdsveien 28B, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Smedgårdsveien 28B, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 169 / 22 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Smedgårdsveien

Smedgårdsveien er ein veg i Ringerike kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 44.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Smedgårdsveien 5 3534 SOKNA 60.2360, 9.9186 169 / 60
Smedgårdsveien 6 3534 SOKNA 60.2365, 9.9185 169 / 27
Smedgårdsveien 13 3534 SOKNA 60.2362, 9.9190 169 / 55
Smedgårdsveien 18 3534 SOKNA 60.2367, 9.9191 169 / 65
Smedgårdsveien 19 3534 SOKNA 60.2366, 9.9196 169 / 57
Smedgårdsveien 20A 3534 SOKNA 60.2369, 9.9194 169 / 22
Smedgårdsveien 20B 3534 SOKNA 60.2369, 9.9195 169 / 22
Smedgårdsveien 21 3534 SOKNA 60.2368, 9.9201 169 / 64
Smedgårdsveien 22A 3534 SOKNA 60.2368, 9.9185 169 / 22
Smedgårdsveien 22B 3534 SOKNA 60.2369, 9.9187 169 / 22
Smedgårdsveien 24A 3534 SOKNA 60.2370, 9.9189 169 / 22
Smedgårdsveien 24B 3534 SOKNA 60.2371, 9.9190 169 / 22
Smedgårdsveien 26A 3534 SOKNA 60.2372, 9.9194 169 / 22
Smedgårdsveien 26B 3534 SOKNA 60.2373, 9.9195 169 / 22
Smedgårdsveien 28A 3534 SOKNA 60.2372, 9.9199 169 / 22
Smedgårdsveien 28B 3534 SOKNA 60.2373, 9.9200 169 / 22
Smedgårdsveien 30A 3534 SOKNA 60.2371, 9.9204 169 / 22
Smedgårdsveien 30B 3534 SOKNA 60.2372, 9.9206 169 / 22
Smedgårdsveien 34 3534 SOKNA 60.2371, 9.9209 169 / 49
Smedgårdsveien 37 3534 SOKNA 60.2368, 9.9214 169 / 50
Smedgårdsveien 38 3534 SOKNA 60.2370, 9.9215 169 / 48
Smedgårdsveien 41 3534 SOKNA 60.2366, 9.9219 169 / 56
Smedgårdsveien 44 3534 SOKNA 60.2367, 9.9228 169 / 63

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken