Bjørnstadsletta 34
1712 GRÅLUM

Bjørnstadsletta 34, 1712 GRÅLUM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnstadsletta 34, 1712 GRÅLUM:

  • Postnummer: 1712 GRÅLUM
  • Gards-/bruksnummer: 2047 / 284 i 0105
  • Grunnkrins: 2309 BJØRNSTAD
  • Valkrins: 21 GRÅLUM
  • Kyrkjesogn: 2020401 Tune
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Bjørnstadsletta

Bjørnstadsletta er ein veg i Sarpsborg kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 22 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnstadsletta 22 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0515 2047 / 278
Bjørnstadsletta 24 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0510 2047 / 279
Bjørnstadsletta 26 1712 GRÅLUM 59.2980, 11.0505 2047 / 280
Bjørnstadsletta 28 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0500 2047 / 281
Bjørnstadsletta 30 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0495 2047 / 282
Bjørnstadsletta 32 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0491 2047 / 283
Bjørnstadsletta 34 1712 GRÅLUM 59.2979, 11.0486 2047 / 284

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken