Labbvegen 24
2332 ÅSVANG

Labbvegen 24, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Labbvegen 24, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 404 / 228 i 0417
  • Grunnkrins: 505 BOTTENFJELLET
  • Valkrins: 8 ÅSBYGDA
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad:

Labbvegen

Labbvegen er ein veg i Stange kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Labbvegen 1 2332 ÅSVANG 60.7392, 11.3709 269 / 37
Labbvegen 5 2332 ÅSVANG 60.7387, 11.3709 269 / 36
Labbvegen 7 2332 ÅSVANG 60.7387, 11.3715 269 / 38
Labbvegen 9 2332 ÅSVANG 60.7389, 11.3714 269 / 39
Labbvegen 24 2332 ÅSVANG 60.7387, 11.3739 404 / 228
Labbvegen 26 2332 ÅSVANG 60.7387, 11.3737 404 / 228

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken