Tindlund Park 4
1718 GREÅKER

Tindlund Park 4, 1718 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tindlund Park 4, 1718 GREÅKER:

  • Postnummer: 1718 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2076 / 553 i 0105
  • Grunnkrins: 2404 GREÅKERDALEN
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Tindlund Park

Tindlund Park er ein veg i Sarpsborg kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tindlund Park 2 1718 GREÅKER 59.2687, 11.0401 2076 / 553
Tindlund Park 4 1718 GREÅKER 59.2688, 11.0403 2076 / 553
Tindlund Park 6 1718 GREÅKER 59.2689, 11.0403 2076 / 553
Tindlund Park 8 1718 GREÅKER 59.2690, 11.0403 2076 / 553
Tindlund Park 10 1718 GREÅKER 59.2691, 11.0403 2076 / 553
Tindlund Park 12 1718 GREÅKER 59.2691, 11.0402 2076 / 553
Tindlund Park 14 1718 GREÅKER 59.2692, 11.0402 2076 / 553
Tindlund Park 16 1718 GREÅKER 59.2693, 11.0401 2076 / 553

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken