Skulds vei 9A
1349 RYKKINN

Skulds vei 9A, 1349 RYKKINN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skulds vei 9A, 1349 RYKKINN:

  • Postnummer: 1349 RYKKINN
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 48 i 0219
  • Grunnkrins: 1925 RYKKINN
  • Valkrins: 16 Rykkinn
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Skulds vei

Skulds vei er ein veg i Bærum kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skulds vei 1A 1349 RYKKINN 59.9249, 10.4696 93 / 390
Skulds vei 1B 1349 RYKKINN 59.9248, 10.4696 93 / 264
Skulds vei 3 1349 RYKKINN 59.9245, 10.4697 93 / 265
Skulds vei 4 1349 RYKKINN 59.9248, 10.4705 93 / 263
Skulds vei 5A 1349 RYKKINN 59.9245, 10.4701 77 / 339
Skulds vei 5B 1349 RYKKINN 59.9245, 10.4704 77 / 102
Skulds vei 6 1349 RYKKINN 59.9247, 10.4712 93 / 257
Skulds vei 7 1349 RYKKINN 59.9244, 10.4711 77 / 178
Skulds vei 8 1349 RYKKINN 59.9248, 10.4720 93 / 256
Skulds vei 9 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4717 77 / 48
Skulds vei 9A 1349 RYKKINN 59.9243, 10.4717 77 / 48
Skulds vei 9B 1349 RYKKINN 59.9243, 10.4718 77 / 48
Skulds vei 10 1349 RYKKINN 59.9247, 10.4726 93 / 247
Skulds vei 11 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4722 93 / 266
Skulds vei 12 1349 RYKKINN 59.9249, 10.4726 93 / 248
Skulds vei 13 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4725 93 / 672
Skulds vei 15A 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4729 77 / 273
Skulds vei 15B 1349 RYKKINN 59.9242, 10.4732 77 / 61
Skulds vei 15C 1349 RYKKINN 59.9241, 10.4738 77 / 322
Skulds vei 15D 1349 RYKKINN 59.9243, 10.4737 77 / 60
Skulds vei 17 1349 RYKKINN 59.9247, 10.4736 93 / 246
Skulds vei 19 1349 RYKKINN 59.9250, 10.4734 93 / 245
Skulds vei 21 1349 RYKKINN 59.9252, 10.4735 93 / 244

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken