Gabriel Edlands veg 30
4353 KLEPP STASJON

Gabriel Edlands veg 30, 4353 KLEPP STASJON er ei adresse i Klepp.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gabriel Edlands veg 30, 4353 KLEPP STASJON:

  • Postnummer: 4353 KLEPP STASJON
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 753 i 1120 Klepp
  • Grunnkrins: 504 ORSTAD
  • Valkrins: 9 ORSTAD
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad:

Gabriel Edlands veg

Gabriel Edlands veg er ein veg i Klepp kommune med 56 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 127.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gabriel Edlands veg 1 4353 KLEPP STASJON 58.7906, 5.7224 9 / 707
Gabriel Edlands veg 2 4353 KLEPP STASJON 58.7907, 5.7218 9 / 732
Gabriel Edlands veg 3 4353 KLEPP STASJON 58.7906, 5.7226 9 / 745
Gabriel Edlands veg 4 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7220 9 / 733
Gabriel Edlands veg 5 4353 KLEPP STASJON 58.7906, 5.7227 9 / 744
Gabriel Edlands veg 6 4353 KLEPP STASJON 58.7909, 5.7221 9 / 734
Gabriel Edlands veg 7 4353 KLEPP STASJON 58.7906, 5.7229 9 / 743
Gabriel Edlands veg 8 4353 KLEPP STASJON 58.7910, 5.7222 9 / 735
Gabriel Edlands veg 9 4353 KLEPP STASJON 58.7905, 5.7230 9 / 742
Gabriel Edlands veg 10 4353 KLEPP STASJON 58.7910, 5.7224 9 / 736
Gabriel Edlands veg 11 4353 KLEPP STASJON 58.7905, 5.7232 9 / 741
Gabriel Edlands veg 12 4353 KLEPP STASJON 58.7911, 5.7226 9 / 737
Gabriel Edlands veg 13 4353 KLEPP STASJON 58.7905, 5.7233 9 / 740
Gabriel Edlands veg 14 4353 KLEPP STASJON 58.7912, 5.7227 9 / 704
Gabriel Edlands veg 15 4353 KLEPP STASJON 58.7905, 5.7235 9 / 739
Gabriel Edlands veg 16 4353 KLEPP STASJON 58.7915, 5.7234 9 / 703
Gabriel Edlands veg 17 4353 KLEPP STASJON 58.7905, 5.7236 9 / 738
Gabriel Edlands veg 18 4353 KLEPP STASJON 58.7916, 5.7236 9 / 703
Gabriel Edlands veg 19 4353 KLEPP STASJON 58.7905, 5.7239 9 / 771
Gabriel Edlands veg 20 4353 KLEPP STASJON 58.7917, 5.7237 9 / 703
Gabriel Edlands veg 21 4353 KLEPP STASJON 58.7905, 5.7241 9 / 772
Gabriel Edlands veg 22 4353 KLEPP STASJON 58.7917, 5.7239 9 / 703
Gabriel Edlands veg 23 4353 KLEPP STASJON 58.7904, 5.7242 9 / 773
Gabriel Edlands veg 24 4353 KLEPP STASJON 58.7918, 5.7241 9 / 754
Gabriel Edlands veg 25 4353 KLEPP STASJON 58.7904, 5.7244 9 / 774
Gabriel Edlands veg 27 4353 KLEPP STASJON 58.7904, 5.7245 9 / 718
Gabriel Edlands veg 29 4353 KLEPP STASJON 58.7904, 5.7247 9 / 770
Gabriel Edlands veg 30 4353 KLEPP STASJON 58.7916, 5.7245 9 / 753
Gabriel Edlands veg 31 4353 KLEPP STASJON 58.7904, 5.7248 9 / 769
Gabriel Edlands veg 32 4353 KLEPP STASJON 58.7916, 5.7244 9 / 753
Gabriel Edlands veg 33 4353 KLEPP STASJON 58.7904, 5.7250 9 / 768
Gabriel Edlands veg 34 4353 KLEPP STASJON 58.7915, 5.7242 9 / 705
Gabriel Edlands veg 35 4353 KLEPP STASJON 58.7906, 5.7255 9 / 749
Gabriel Edlands veg 36 4353 KLEPP STASJON 58.7914, 5.7240 9 / 705
Gabriel Edlands veg 37 4353 KLEPP STASJON 58.7907, 5.7255 9 / 749
Gabriel Edlands veg 38 4353 KLEPP STASJON 58.7913, 5.7239 9 / 705
Gabriel Edlands veg 39 4353 KLEPP STASJON 58.7907, 5.7256 9 / 749
Gabriel Edlands veg 40 4353 KLEPP STASJON 58.7913, 5.7237 9 / 705
Gabriel Edlands veg 41 4353 KLEPP STASJON 58.7907, 5.7257 9 / 749
Gabriel Edlands veg 43 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7258 9 / 749
Gabriel Edlands veg 45 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7259 9 / 749
Gabriel Edlands veg 47 4353 KLEPP STASJON 58.7909, 5.7260 9 / 749
Gabriel Edlands veg 49 4353 KLEPP STASJON 58.7911, 5.7264 9 / 748
Gabriel Edlands veg 69 4353 KLEPP STASJON 58.7907, 5.7247 9 / 719
Gabriel Edlands veg 71 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7246 9 / 719
Gabriel Edlands veg 73 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7244 9 / 709
Gabriel Edlands veg 75 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7243 9 / 709
Gabriel Edlands veg 77 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7241 9 / 709
Gabriel Edlands veg 113 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7237 9 / 724
Gabriel Edlands veg 115 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7236 9 / 725
Gabriel Edlands veg 117 4353 KLEPP STASJON 58.7908, 5.7235 9 / 726
Gabriel Edlands veg 119 4353 KLEPP STASJON 58.7909, 5.7233 9 / 727
Gabriel Edlands veg 121 4353 KLEPP STASJON 58.7909, 5.7232 9 / 728
Gabriel Edlands veg 123 4353 KLEPP STASJON 58.7909, 5.7230 9 / 729
Gabriel Edlands veg 125 4353 KLEPP STASJON 58.7909, 5.7229 9 / 730
Gabriel Edlands veg 127 4353 KLEPP STASJON 58.7909, 5.7227 9 / 706

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken